-= Меню =-

Книги, які вийшли з друку в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)

Книги, які вийшли з друку в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945), що знаходяться у фонді Наукової бібліотеки УНУС

Період Великої Вітчизняної війни – це одна з героїчних і в той же час трагічних незабутніх сторінок історії нашої країни і всього світового співтовариства. Для когось Велика Вітчизняна війна це вже далека історія, а комусь та історія вже ніби й не потрібна, але не для учасників тих вогняних років. Змінились долі окремих людей та цілих країн, війна змусила народи жити в іншому ритмі. Всю економіку було переорієнтовано на потреби фронту. Цілком виправдано, що роки війни виділяються в самостійний історичний період. Це повною мірою відноситься і до історії книговидавництва, яке пережило великі зміни у воєнне лихоліття.

Незважаючи на важкі часи, екстремальні умови, духовне життя країни продовжувалося, культура розвивалася, книги видавалися. Умови роботи у видавництвах були на межі людських можливостей: багато найкращих фахівців воювали на фронті, папір на якому друкувалися видання був низької якості, бракувало поліграфічних матеріалів. Однак, і в ці роки культура книги не стояла на місці та примножувала культурне багатство країни. За 1941-1945 роки видано майже 170 млн. примірників художньої літератури, 11 млн. примірників підручників всіх видів, 60 млн. примірників дитячої і більше 50 млн. примірників наукової літератури.

Німецько–фашистські загарбники завдали великої шкоди матеріально – технічній базі інституту: були спалені головний навчальний корпус, пограбовано лабораторне обладнання кафедр, вивезено понад 5 тис. примірників унікальних книг з бібліотеки.

Велику роботу виконав колектив бібліотеки інституту під керівництвом завідуючої В.І. Пашиної. Вони зібрали найцінніші фундаментальні видання і заховали їх в одному з підвальних приміщень. Незважаючи на те, що на території інституту розміщувалися німецькі військові з’єднання, заховані книги повністю збереглися. 10 березня 1944 р. було звільнено місто Умань від окупації, книги були основним джерелом інформації при навчанні студентів. У перші дні після звільнення інститутського містечка від німецько – фашистських загарбників розпочалися відновлювальні роботи на його території, також відновилася робота бібліотеки.

Мета віртуальної виставки «Книги, які вийшли з друку в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945), що знаходяться у фонді Наукової бібліотеки УНУС» – об’єктивно висвітлити стан і тенденції розвитку систем освіти в екстремальних умовах війни, розширити уявлення про допомогу науковців. Незважаючи на всі труднощі воєнного часу, видавництва забезпечували не лише першочергові потреби країни в літературі на військові теми, а й висвітлювали виробничі, технічні, загально культурні й наукові сфери життя. Книговидання військових років стало символом моральної єдності всієї країни. Книга була важлива для патріотичного виховання, сприяла збереженню і розвитку історичної пам'яті, виконувала найважливішу задачу об'єднання всіх сил в ім'я перемоги.

Стебун І.І. І.П. Котляревський [Текст] : критично - біографічний нарис. / І.І. Стебун. – 2-е вид. випр. – Київ : Державне літературне видавництво, 1941. – 90 с.

В даній книзі подано критично- біографічний нарис творів видатного українського письменника І. П.Котляревського , який перший підніс творчі принципи народності в українській літературі, спрямувавши її розвиток на прогресивний шлях. І в цьому його велике історико-літературне значення.

Руководство по химическому анализу вод суши [Текст]. – Ленинград-Москва : Гидрометеоиздат, 1941. – 200с.

Книга в основному призначена для гідрохімічних лабораторій управлінь Гідрометеорологічної служби СРСР. Завданням є уніфікація методики гідрохімічногого аналізу, що проводиться на мережі Гідрометеорологічної служби СРСР. Впровадження в практику мережі сучасних методів аналізу, новітніх поглядів на хімічні процеси і наукового підходу до хімічних явищ, що вивчаються.

Агротехника кок - сагыса [Текст]. – Москва : ВАСХНИЛ, 1941. – 95 с.

На основі даних науки і досвіду передовиків, в книзі популярно викладена передова агротехніка кок-сагиза і дані вказівки з організації та оплати праці при вирощуванні цієї культури. Книга призначена для комсомольців колгоспів і радгоспів як навчальний посібник при заняттях з культури кок-загиза.

Тарасенко Г.Г. Яблоня [Текст] / Г.Г. Тарасенко ; под ред. Г.А. Рубцова. – Москва : Сельхозгиз, 1941. – 175 с.

Культура яблуні в радянському плодівництві має першорядне значення В викладенні матеріалу велика увага приділена деяким біологічним особливостям яблуні, що є основою для застосування раціональної агротехніки і культури. Автор ставив собі за мету дати науково-популярний виклад предмета, щоб був доступний для широкого кола читачів.

Шамека І.Т. Сіль і нафта на Україні [Текст] / І.Т. Шамека. – 2-е вид. вип. і доп. – Київ : Вид. Академії наук УРСР, 1941. – 58 с.

Автор поставив собі завдання: розповісти в популярній формі, про походження і використання кам’яної солі і нафти, про зв’язок між родовищами цих корисних копалин, про те, як провадять розшуки і розвідки нафти, про перспективи знаходження її на території УРСР і про те, яку допомогу при розшуках можуть подати геологові широкі кола трудящих.

Белоцерковский сельскохозяйственный інститут. Научные записки [Текст]. Выпуск агрономического факультета. №1.–Київ, 1941. – 127 с.

В наукових записках описано вплив азотобактерину на урожай цукрового буряка та на інші культури в виробничих умовах.

У число відомих джерел збагачення грунтів азотом для отримання високих врожаїв сільськогосподарських рослин входять також і бактеріальні добрива, так звані нітрагін і азотобактерин.

Фетисов Г.Г. Плодоводство и ягодоводство [Текст] : учебник. / Г.Г. Фетисов. – 6-е изд., исправ. и доп. – Москва: Сельхозгиз, 1941. – 400 с.

У країні соціалізму плоди і ягоди з предмета розкоші стають повсякденним продуктом харчування. Щоб задовольнити зростаючі потреби людей в плодах і ягодах, необхідно значно збільшити площі плодово-ягідних насаджень та домогтися різкого підвищення їх врожайності. Велике значення в цьому відношенні має розвиток присадибного садівництва. В справі збільшення виробництва плодово-ягідної продукції велике значення мають величезні масиви дикорослих плодово-ягідних рослин, правильне використання яких має велике народногосподарське значення.

Власюк П.А. Нові марганцеві добрива [Текст] : марганець і інші мікроелементи в живленні сільськогосподарських рослин. / П.А. Власюк – Київ : Академії наук УРСР, 1941. – 259 с.

Успішний розвиток соціалістичного землеробства виявляє й використовує багато нових способів для дальшого росту урожайності, для поліпшення якості продукції і родючості грунтів. За останні роки агрохімічною наукою доведена необхідність використання тих нових добрив, які задовольняють потреби живлення рослин на бор, марганець, мідь, цинк і інші мікроелементи. В даній книзі викладені результати багатьох досліджень по використанню добрив.

Археологические памятники Боспора и Херсонеса [Текст]. Материалы и исследования по археологии СССР. – №4 ; под ред. С.А. Жебелева, В.Ф. Гайдукевича. – М.; Л.: АН СССР, 1941. – 278 с.

Планомірного археологічного вивчення поселень Боспорського царства, як і столиці його, Пантікапея, до сих пір майже не проводилося, хоча вже понад сто років територія стародавнього Боспора є об'єктом археологічного дослідження. До недавнього часу увагу було зосереджено на розкопках курганів і могильників,в яких знаходили пам'ятники античного і місцевого мистецтва.

Труды Крымского сельскохозяйственного института имени М.И. Калинина [Текст]. Т. 1. – Симферополь : Крымгосиздат, 1941. – 285 с.

В даному збірнику робіт інституту вміщено серію наукових досліджень, які мають як науково-теоретичне, так і практичне значення для землеробства. В першому томі вміщено роботи виконані з момента організації інституту.

Вашадзе В.Н. Яблоневая и сливовая плодожорки, их биология и меры борьбы с ними [Текст] / В.Н. Вашадзе ; отв. ред. Г.И. Берулава. – Сухуми : Типо-литогр. Абгиза, 1942. – 36 с.

Яблунева плодожерка з давніх пір привертає увагу як найлютіший шкідник плодівництва, що приносить майже у всіх плодових районах щорічно величезні збитки. Методи боротьби, що вивчаються ентомологами -дослідниками спрямовані проти всіх стадій плодожерки.

Приклонский В.А. Общее грунтоведение [Текст] : учеб. пособие. / В.А. Приклонский. Ч.1. – Москва : Госгеолииздат, 1943. – 291,[1] с.

Пропонована книга призначається як навчальний посібник. У книзі особливо докладно розбираються питання, пов'язані з сучасними поглядами на глинисті породи як на природні тонкодисперсні системи. Властивості цих порід висвітлюються з колоїдно-хімічної точки зору.

Эйтинген Г.Р. Лесоводство [Текст] / Г.Р. Эйтинген. – 3-е,изд. перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1944. – 280с.

Велика Вітчизняна війна висунула перед сільськогосподарським виробництвом великі завдання, вирішення яких вимагає збільшення лісосадивних робіт і відновлення лісів, перш за все в районах, звільнених від німецької окупації. З часу попереднього видання науково-дослідними установами, передовими колгоспами і машинно-тракторними станціями здобуті матеріали, що дозволяють детально висвітлити агротехніку лісорозведення. Ці матеріали були використані при складанні основного тексту підручника, який в цьому виданні перероблений заново.

Жуковский П.М. Этюды в области гибридизации, иммунитета и трансплантации растений [Текст]: труды / П.М. Жуковский .Т. 6. Вып. Селекции ; под ред. В.С. Немчинова. – Москва: ОГИЗ, 1944. – 47 с.

Протягом ряду років вчених займає проблема експериментального формоутворення рослин. У своїх дослідах вони оперували переважно з родами, видами і різновидами рослин, які рідко використовувалися або навіть зовсім не використовувалися в експериментах. В результаті цих експериментів вони отримали деякі теоретичні і практичні новинки.

Отримання нового виду пшениці, що володіє імунітетом до видів іржі, сажки і до борошнистої роси.

Федорчук В.Ф. Развитие и строение семяпочек и семян у красного клевера (Trifolium pratense) [Текст] / В.Ф. Федорчук : труды, Вып.25 ; под ред. П.И. Лисицына. – Москва : Сельхозгиз, 1944. – 37, [3] с.

Червона конюшина є однією з найбільш важливих культур в сільському господарстві областей північної нечорноземної смуги. У цій книзі всі викладені спостереження були зроблені на матеріалі, зібраному в різні роки, з різних зразків червоної конюшини.

Витамин К [Текст] : труды конференции по витамину К, в Уфе 15-17 мая 1943/ под ред. А.В. Палладина. – Москва: Изд-во Академии Наук УССР, 1944.- 118, [1] с.

У місті Уфі відбулася конференція з вітаміну К, яка була скликана Інститутом Біохімії Академії Наук Української РСР і Народним Комісаріатом Охорони здоров’я Башкирської АРСР. Конференція мала на меті підвести підсумки застосування в лікувальних установах результатів досліджень академіка О.В. Палладіна і групи співробітників над вітаміном К. Ці дослідження зіграли важливу роль в роки Великої Вітчизняної війни. Вітамін К і його аналог Кз виявився ефективним кровоспинним засобом. Було налагоджено швидке виробництво цього вітаміну для потреб фронту.

Всесоюзный, научно-исследовательский институт удобрений Научный отчет за 1941-1942 гг. [Текст] ; под ред. А.В.Владимирова, Ю.А.Полякова, Д.П.Прянишникова, С.С. Ярусова. – Москва : Сельхозгиз, 1944. – 272 с.

У цьому звіті Всесоюзного науково-дослідного інституту добрив, агротехніки і агрогрунтознавства коротко висвітлюється робота за 1941-1942 рр. У цей період, в умовах Великої Вітчизняної війни, сільське господарство повинно було забезпечити максимальне збільшення збору сільськогосподарської продукції, дати фронту і країні більше хліба, м'яса і сировини для промисловості.

Власюк П.А. Місцеві добрива [Текст]. – Київ : Держвидав УРСР, 1945. – 60, [2] с.

Використання місцевих добрив поліпшує фізико-хімічні, водно-повітряні,теплові і мікробіологічні властивості грунту та його структуру. Сприяє активізації засвоєння рослинами води і поживи, збагачує грунт органічною речовиною.

Комаров В.Л. Избранные сочинения [Текст]. Т.1. / В.Л. Комаров. – Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1945. – 668, [1] с.

В. Л. Комаров - видатний дослідник природи і рослинності Східної Азії, ботанік-систематик і флорист, географ і біолог, а також видатний організатор наукових досліджень, популяризатор, історик науки, педагог і великий громадський діяч.
В даному виданні автор поділився власним досвідом, накопиченим за сорок років старанної роботи над вивченням видів.

Комарову наука зобов'язана, розробкою географо - морфологічного методу систематики рослин.

Виленский Д.Г Агрегация почв, ее теория и практическое приложение [Текст]. / Д.Г. Виленский – Москва: Академии наук СССР, 1945. – 111 с.

Розвиток уявлень про грунти, як дисперсної системи, яка надала надзвичайно плідний вплив на грунтову хімію, а через неї на теорію і практику застосування добрив, недостатньо ще відбилося на грунтовій фізиці, в якій продовжують панувати переважно описові методи дослідження і у спрощені схеми, мало відповідні природі відбуваються в грунті фізичних процесів. У даній роботі публікуються матеріали, пов'язані з додатком теорії агрегації грунтів тільки в галузі землеробства.

Однорічні трави та коренеплоди [Текст]. – Київ : Держвидав, 1945. – 30, [2] с.

В даній книзі описуються однорічні трави та коренеплоди, їх обробіток, використання, поширення, строки і способи посіву та норми висіву.

Черкасов А.А. Пособие для практических занятий по мелиорации. [Текст]. / А.А. Черкасов. – Москва : Сельхозгиз, 1945.- 143с.

Завдання і їх рішення в посібнику розраховані, як на студентів у вузі які лише починають знайомитися з меліорацією; так і для працюючих на  виробництві. Це перший посібник для практичних занять по меліорації для студентів-агрономів, що представляє собою збірник задач з їх рішеннями.

Орлов С.В. Голова кометы и классификация кометных форм [Текст]. / С.В. Орлов – Москва : Советская наука, 1945. – 90, [1] с.

У книзі викладено нова теорія комети, де прийнято, що не тільки Сонце, але і саме ядро комети є центр відштовхуючих сил, що діють на газову молекулу, яка рухається в безпосередній близькості ядра. На основі цієї теорії виведені нові формули, правильність яких підтверджується в результаті спостережень. Нова теорія про голову комети дала можливість визначити розміри і маси кометних ядер.

Красильников Н.А. Микробиологические основы бактериальных удобрений [Текст] / Н.А. Красильников; под ред. Б.Л. Исаченко. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1945. – 79, [1] с.

Мікроорганізми відіграють величезну роль у створенні родючості грунтів. Господарство в даний час неможливе без їх застосування; з кожним роком вони набувають все більшого виробничого значення в сільському господарстві. Мікроорганізми беруть велику участь в утворенні структури грунту. Мета видання ознайомити працівників сільського господарства з основними досягненнями мікробіології, а саме тих розділів, які мають відношення до бактеріальних добрив, і дати практичні вказівки, як використовувати ці досягнення в сільському господарстві.

Опыт возделывания масличных культур [Текст]. – Москва : Сельхозгиз, 1945. – 80 с.

Боротьба за високий урожай олійних культур в передових колгоспах, в основному, почалася в 1936 р. В результаті цього ми маємо блискучі приклади високих врожаїв майже у всіх краях і областях Радянського Союзу.
Потреба промисловості в швидковисихаючих маслах спонукала радянських вчених звернути увагу на цю мало відому рослину.

Навіть в несприятливому, в кліматичному відношенні, сотні районів, тисячі колгоспів отримали рекордно високі врожаї соняшника.

Курындин И.И. Лабораторно практические занятия по плодоводству [Текст] / И.И. Курындин. – Москва : Сельхозгиз, 1945. – 105, [3] с.

Основною метою навчальної практики, є надбання студентами навиків у виконаннях агротехнічних прийомів по культурі плодових рослин. Виконуючи роботи по плодівництву студенти доповнюють та поглиблюють теоретичні знання отримані на лекції. В результаті виробничої практики студенти повинні опанувати методи та прийоми виконання основних виробничих процесів в плодівництві.

Московская, ордена Ленина сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. Доклады [Текст]: научная конференция. Вып.2. – Москва, 1945. – 199 с.

В даний випуск увійшли матеріали чергової наукової конференції, що відбулася 6-13 грудня 1944 року. Були заслухані доповіді,що узагальнили передовий досвід роботи колгоспів по отриманню високих і сталих врожаїв, підвищення продуктивності худоби, організації праці та управління справами артілі.

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. Сборник научных работ факультета агрохимии и почвоведения [Текст] : труды. Вып.30.; за ред. Б.А. Голубева. – Москва: ТСХА, 1945. – 232, [1] с.

Завдання хімізації землеробства тісно пов'язані з завданням оборони країни: трактор і танк, аміачна селітра і амонал, нітрати і нітрогліцерин - одні й ті ж процеси лежать в основі цих виробництв, і тільки та країна, яка в мирний час зуміє створити ряд цих галузей промисловості на госпрозрахунковій основі, може бути готовою до оборони.

Рубенчик Л.Й. Використання мікробів для підвищення врожайності сільськогосподарських рослин [Текст] / Л.Й. Рубенчик. – Київ: Академії Наук УРСР, 1945. – 102 с.

Велика Вітчизняна війна висунула перед сільським господарством СРСР найважливіше завдання – відновити і далі підвищити родючість грунту, щоб одержувати високі врожаї. Поряд з раціональною агротехнікою, застосування високосортного насіннєвого матеріалу, максимального використання натуральних і штучних добрив,приділено більше уваги інтенсифікації деяких мікробіологічних процесів у грунті.

Мікроорганізми позитивно впливають на врожай с.-г. рослин різними шляхами. Одні з них виробляють речовини, які безпосередньо йдуть на живлення рослин, другі переводять у грунті нерозчинні сполуки у розчинні, які рослини засвоюють. Треті утворюють гормональні речовини, що впливають на фізіологічні процеси у рослинному організмі.

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева Доклады [Текст] : научная конференция 3-10 июня 1944 года. Вып.1. – Москва: Красное знамя, 1945. – 143, [1] с.

На черговій науковій конференції, що відбулася з 3 по 10 червня 1944, були заслухані доповіді за підсумками науково-дослідних робіт за зимово-весняний період1943 / 44 рр. Опубліковані матеріали є короткими тезами-анотаціями докладів зроблених на пленарних та секційних засіданнях наукової конференції. Це дозволяє більш широко інформувати наукових робітників ВНЗ про результати науково дослідницької роботи, яку проводили в Академії.

Научный отчет Алма-Атинской государственной селекционной станции за 1941-1942 гг. [Текст]. – Москва : Сельхозгиз, 1945. – 103 с.

До 1939 р селекційно- насінницька робота по зерновим культурам по Алма-Атинській області проводилась відділом селекції Казахського інституту землеробства. На базі цього відділу була організована Алма-Атинська державна станція. З 1942 року станція почала вести селекційну роботу по каучуконосам, цукровому буряку та картоплі. А 1943 р. по овочевим культурам та кормовим коренеплодам.

Харковский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. Записки Харковского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного института [Текст]. Т.IV. – Харьков : Изд. Харковского с.х. ин-та, 1945. – 208, [1] с.

Тези доповідей наукової конференції присвячені ювілеям від дня народження, наукової , педагогічної та суспільно-політичної діяльності А.Н. Соколовського.

Останні новини Наукової бібліотеки