-= Меню =-

Навіки з нами серце і слова пророчі

Він був сином мужика — і став
володарем в царстві Духа.
Він був кріпаком — і став велетнем
у царстві людської культури
Іван Франко

Щороку на початку березня Україна вшановує свого геніального поета, якого називають Великим Кобзарем

Ім'я Т.Г. Шевченка невіддільно пов’язано з  Україною.

Україна – це  Шевченко, Шевченко – це Україна.  У ньому наша  історія, наша мрія, наша надія. Шевченко був справжнім народним співцем, з дитинства знав і любив простий український народ, знав його страждання, тому що сам їх пережив.

Він був звичайною людиною, але викував у нещастях свій характер і несвідомо обрав власну долю. Його долею було стати людиною епохи нашої вітчизни, ідеї й заповіді якої будуть жити доти, поки не зникне та людська нескореність і жага до свободи.

Не був він ані вождем, ані державним мужем чи політиком, не розпоряджався ніякою армією, не мав жодної влади, а проте зумів підкорити собі свій народ, полонити його душі і серця й заволодіти ним. І всього цього домігся величчю своєї душі й одиноким засобом, яким розпоряджався – словом, що його ставив на сторожі своїх ідеалів і закликів. Через усе життя проніс великий Кобзар палку любов до рідної землі, до неньки – України, у своїх творах нагадував про минулу славу України.

Ім’я великого Кобзаря ми часто згадуємо і будемо згадувати, він подарував нам безцінний скарб – чудові твори, в яких струменить любов до України та турбота про її майбутнє.

Т.Г. Шевченко – це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях нашого народу. Його творчість – це святиня, якою дорожить і гордиться український народ. Ми, нащадки, будемо завжди берегти у своєму серці, той вогник любові до Вітчизни, який запалив поет своїми безсмертними творами.

З метою донесення до різних категорій молоді літературно – мистецької спадщини та з нагоди святкування дня народження Великого Кобзаря Науковою бібліотекою організована книжкова виставка «Навіки з нами серце і слова пророчі».

На виставці представлені твори поета, матеріали і спогади про його життя і творчість, мистецька спадщина Шевченка.

Література висвітлена наступними розділами:

1. Життя Тараса Григоровича Шевченка – невід’ємна частина України

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. – 2-е вид. – Київ: Обереги, 2004. – 480 с. – ( Б-ка укр.. раритету ).

Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно  не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.

Книга розкриває і утверджує перед читачем  новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів [Текст]: в 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 2003 – Т.5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. " Букварь южнорусский ". Записи народної творчості. – 2003. – 496 с.: портр.

В даному виданні повного зібрання творів Т.Г. Шевченка друкуються: щоденник, автобіографія, статті, археологічні нотатки, " Букварь южнорусский ", записи народної творчості.

 

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів [Текст]: в 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 2003 – Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. –2003. – 632 с.: портр.

В пропонованому виданні повного зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка друкуються листи, ділові папери, дарчі та власницькі написи, документи, складені автором або за його участю.

Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / Упоряд. і приміт. В.С. Бородіна і М.М. Павлюка; передм. В.Є. Шубравського. – Київ: Дніпро, 1982. – 547 с., іл.

 

До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861) ввійшли мемуари його сучасників.

Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

Т.Г. Шевченко в документах і матеріалах [Текст]. – Київ: Держполітвидав УРСР, 1950. – 514 [1] с.

В історії українського визвольного революційного руху, в історії нашої літератури, культури і громадської думки ХIХ ст. Тарас Григорович Шевченко має найвидатніше, можна сказати, епохальне значення. Рідко трапляються в історії людства такі особи, такі історичні діячі і, зокрема, письменники та поети, вплив яких відмітний і довготривалий.

Сила справжнього генія полягає в тому, що він уміє бути по-справжньому гостро сучасним, вірним сином народу і разом з тим відображати в своєму мисленні, в своїй творчості найглибші, найпотаємніші прагнення і пориви народу до майбутнього. Геній пророчо вглядається в майбутнє і через голови поколінь, через століття розмовляє з нащадками як їх живий сучасник.

Чуб Д. Живий Шевченко. Біографічні та літературознавчі оповіді [Текст] /Д.Чуб. –2-е вид. – Київ: Ярославів Вал, 2007.– 200 с.

Автор книжки – український письменник Австралії Дмитро Нитченко (Чуб). Багато років присвятив він вивченню життєвого і творчого шляху великого поета, зібрав чимало невідомих фактів з його біографії. Дослідник прагнув розкрити образ Тараса Шевченка, показати, яким він був у повсякденному житті, які мав смаки, уподобання, характер; розповісти про його кмітливість і дотепність, його романтичні пригоди та спроби одружитися. Чимало сторінок присвячено також творчості Шевченка – поета і Шевченка художника.

Кирилюк Є.П. Тарас Шевченко. Життя і творчість [Текст] / Є.П. Кирилюк. – Київ: Дніпро, 1979. – 266 с.

У книзі відомого українського шевченкознавця, розповідається про життя і творчість геніального українського поета, революційного демократа Т.Г. Шевченка (1814-1861). Спираючись на останні досягнення радянського шевченкознавства, автор уточнює, а подекуди і по-новому розв'язує окремі питання біографії і творчості великого Кобзаря. Показує його ідейним однодумцем Герцена, Чернишевського, Добролюбова, незламним борцем проти царської тиранії, вірним захисником трудящих.

Анісов В.Ф., Середа Є.Є. Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка [Текст] / В.Ф. Анісов, Є.Є. Середа. – 2-е вид., допов.- Київ: Дніпро, 1976. – 392 с.

У книзі подаються події і факти з життя та діяльності великого українського поета революційного демократа Т.Г. Шевченка. Кожна дата обґрунтовується відповідними документами, архівними чи дослідницькими джерелами.

Большаков Л.Н. Добро найкраще на світі… Пошуки. Роздуми. Підсумки [Текст] /Л.Н. Большаков. – Київ: Дніпро, 1981 .– 301 с.

У книзі досліджуються важливі проблеми шевченкознавства – декабристи і декабристська тема в житті і творчості Шевченка, інтернаціональні зв'язки поета і вплив на його світогляд і творчість інтернаціонального середовища; прототипи деяких його творів та інше. Книжка має виразно дослідницький, пошуковий характер. Широко використавши нові архівні матеріали, автор уточнює, а подекуди й по-новому висвітлює окремі факти біографії і творчості Шевченка , розкриває фактологічну основу кількох його творів.

Жур П.В. Шевченківський Петербург [Текст] / П.В. Жур . – Київ: Дніпро, 1972. – 194 с.

У книзі Петра Жура "Шевченківський Петербург" на основі широко вивчених, здебільшого не опублікованих архівних матеріалів розповідається про життя й творчість великого Кобзаря в Петербурзі. Автор розкриває зокрема невідомі сторінки біографії поета й художника, його зв'язки й знайомства, на основі архівних матеріалів уточнює окремі недогляди, які мали місце в літературі про Шевченка.

Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. Критичний нарис [Текст] / А.І. Костенко. – Київ: Радянський письменник, 1965. – 252 [1] c.

В цій книзі вперше подається критичний огляд мемуарних джерел (головним чином, спогадів), що стосуються життя й діяльності великого українського поета-революціонера Тараса Шевченка.

На основі аналізу численної мемуарної літератури перед читачем вимальовується жива постать великого народного бунтаря-трибуна, який пройшов важкий і тернистий шлях життя й боротьби ,починаючи від убогого українського села Кирилівки до розкішної столиці Російської імперії – Петербурга.

2. Величне слово Кобзаря

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів [Текст]: в 6 т./ Т.Г. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 2003. – Т.1: Поезія 1837-1847. – 2003. – 787 с.: портр.

Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить відому сьогодні його літературну спадщину: поетичні твори.

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів [Текст]: в 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 2003. –Т.3.:Драматичні твори. Повісті. – 2003. – 592 с.: портр.

Надруковані повісті «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», п’єса « Назар Стодоля», уривок із п’єси «Никита Гайдай».

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів [Текст]: в 6 т./ Т.Г. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 2003. –

Т.4.: Повісті. – 2003. – 600 с.: портр.

Надруковані повісті, усні оповідання, записані іншими особами.

Шевченко Т.Г. Кобзар [Текст] / Т.Г. Шевченко. – Донецьк: Сталкер, 2003. – 368 с.

До збірки «Кобзар» увійшли поетичні твори класика української літератури Т.Г. Шевченка, дібрані згідно з вимогами найновішої програми з предмету «Українська література» .

Шевченко Т.Г. Гайдамаки [Текст] / Т.Г. Шевченко. – Київ: Дніпро, 1969. – 102 с.

Поема розпочинається лірично-філософським відступом-посвятою. Автор розмірковує над плином життя, над вічними змінами в природі і людському суспільстві: «Все йде, все минає – і краю немає…» Вічним є лише волелюбні прагнення народу. А виразниками цих прагнень стали гайдамаки.

Шевченко Т.Г. Назар Стодоля [Текст] / Т.Г. Шевченко. – Київ: Дніпро, 1985. – 103 с.

У п’єсі великого українського поета Т.Г. Шевченка відображено соціальні і побутові відносини в козацькому середовищі XVII ст., волелюбні прагнення народу, його ненависть до гнобителів.

Смілянська В.Л. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка [Текст] / В.Л. Смілянська, Н.П. Чамата: монографія. – Київ: Вища школа, 2000. – 207 с.

Монографія складається з коротких нарисів про лірику та поеми Тараса Шевченка – вершинні надбання української культури. Мета дослідження – науково підтвердити досконалість і високу майстерність Шевченкової поезії і водночас показати механізм функціонування літературного твору, специфічної художньої організації поетичного тексту, завдяки якій він стає явищем мистецтва.

Шевченко Т.Г. Поеми [Текст] / Т.Г. Шевченко. – Київ: Дніпро, 1981. – 189 с.

До книжки увійшли широко відомі поеми «Катерина», «Гайдамаки», «Сон», «Кавказ», «Єретик» та інші.

Комишанченко М.П. З історії українського шевченкознавства [Текст] / М.П. Комишанченко. – Київ: Київський університет, 1972. – 388 с.

Праця присвячена аналізові шевченкознавчих досліджень 60-90-х років XIX ст. В ній докладно охарактеризована боротьба за спадщину Шевченка в дожовтневий час і сучасний стан вивчення цієї проблеми.

3. Магія Тарасових картин

Тарас Шевченко [Текст] : живопис, графіка / упоряд. Д.В. Степовик. – Київ: Мистецтво, 1984. – 152 с.

Із великої художньої спадщини геніального українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861) в пропонований читачу альбом відібрано 134 картини, малюнка і гравюри, що відображають основні етапи творчості майстра.

У вступній статі дана характеристика життєвого і творчого шляху Шевченка, його внеску в українське образотворче мистецтво.

Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей [Текст] : творчість Шевченка – художника 1850 – 1857 років / Г.П. Паламарчук. – Київ: Мистецтво, 1968. – 110 с.

 В книзі розглядається один з найважливіших періодів художньої діяльності Т.Г. Шевченка.

Визначаючи місце, яке посідає творчість 1850-1857 рр. в усій образотворчій спадщині Шевченка, автор дає розгорнутий аналіз його творів і розповідає про характерні особливості кожного жанру.

Мистецька спадщина Шевченка розглядається в безпосередньому зв’язку з оточенням, в якому він жив і працював на засланні, з його літературними творами, а також із суспільно – політичними умовами того часу. Автор підкреслює, що твори 1850-1857 рр., демонструючи великі досягнення митця, свідчать разом з тим про його остаточне формування як художника - демократа.

Т.Г. Шевченко [Текст] : живопис. – Київ: Мистецтво, 1964. – 33 с.

Великий Кобзар жив думами свого народу, страждав разом з ним, ненавидів його ворогів, боровся за його щастя і волю. І це знайшло яскравий вияв у його багатогранній поетичній та художній творчості.

Образотворча спадщина Шевченка справді величезна: нині відомо понад 1000 портретів, пейзажів, історичних та жанрових композицій, виконаних художником у техніці офорта, акватинти, сепією й олівцем, аквареллю та олійними фарбами.

Т.Г. Шевченко [Текст] : графіка . – Київ: Мистецтво, 1964.– 33 с.

Як видатний художник, Шевченко особливу славу здобув своїми графічними творами, виконаними в різних техніках. Досконало володіючи аквареллю і олійним живописом, Шевченко звернувся до гравюри, яку він вважав одним з найбільш доступних видів мистецтва, що давав можливість широко популяризувати в народі передові ідеї сучасності.

Доля [Текст] : книга про Т. Шевченка в образах та фактах / упоряд. В. Шевчук. – Київ: Дніпро, 1993. –  779 с.: іл.

В книзі розповідається про його життя, людей з якими він приятелював та зустрічався, і про світ, який його оточував, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, який він оспівував, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про його прижиттєві зображення в малюнках, гравюрах та портретах, а також про художників, котрі ілюстрували його твори.

Харківський художній музей [Текст] : альбом. – Київ: Мистецтво, 1983. – 158 с.: іл.

В альбомі представлено понад сто репродукцій кращих творів вітчизняного та зарубіжного мистецтва, що експонується в музеї. Серед них роботи Т. Шевченка. Вступна стаття знайомить з історією створення колекції, характеризує окремі твори.

 

Шевченківський словник [Текст]: у 2 т.– К.: Вища школа, 1976 –

Т. 1: А– МОЛ. – 1976.– 416 с.: портр.

Шевченківський словник є своєрідним підсумком розвитку шевченкознавства. Він містить багатосторонні відомості про життя, творчість і революційну діяльність Т.Г. Шевченка – поета й художника, висвітлює  широке коло питань і явищ, що стосуються відображення його життя і творчості в літературі та мистецтві, а також вшанування й увічнення його пам’яті.

Шовкопляс Г.М. За покликом серця. Пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т.Г. Шевченка [Текст] / Г.М. Шовкопляс, І.Г. Шовкопляс. – Київ: Наук. думка, 1990. – 168 с.

Великий син України Т.Г. Шевченко глибоко цікавився життям свого народу, вивчав, описував і змальовував різноманітні пам’ятки історії та культури на Україні, Росії і Казахстані, відобразив їх у своїй літературній і мистецькій спадщині. У книзі подано короткі описи, характеристики і малюнки пам’яток, здійснені Т.Г. Шевченком, та авторські доповнення до них.

Мемориальная мастерская Т.Г. Шевченко [Текст]: путеводитель.–Ленинград: Художник РСФСР, 1970. – 56 с.

В 1964 році до стоп`ятдесятиріччя  від дня народження великого українського поета, художника, революціонера – демократа Тараса Григоровича Шевченко в будинку  Академії мистецтв в Ленінграді була відтворена майстерня, де він працював в останній петербурзький період свого життя. Майстерня є спеціальним музеєм, що розповідає про життя і творчість великого сина українського народу.

Останні новини Наукової бібліотеки