-= Меню =-

Захищене і здорове покоління

(до Всесвітнього дня охорони праці)

Хоча людському життю немає ціни,
ми завжди чинимо так,
немов існує щось більш цінне.

Антуан де Сент-Екзюпері

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік - від 2 до 2,3 мільйона осіб.

Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.

У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.

В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня.

Останніми роками відбувається не тільки масове порушення працюючими правил безпеки, свідоме невиконання технологічних регламентів, але й деформація праце охоронних відносин та свідомості.

Забезпечення підготовки спеціалістів, які мають ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички, настійно вимагає вдосконалення організаційних форм навчання, спрямованих на опанування конкретними видами професійної діяльності.

До всесвітнього дня охорони праці Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

Виставка складається з двох розділів:

- Охорона праці;

- Безпека життєдіяльності.

1. Охорона праці

Катренко Л.А. Охорона праці

Катренко Л.А. Охорона праці [Текст] : навч. посібник / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2004.– 496 с.

Навчальний посібник містить основні відомості з правоохоронних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки.

Методичні основи навчання і пропаганди питань з охорони праці

Методичні основи навчання і пропаганди питань з охорони праці [Текст] : навч. посібник / [В.Л. Лущенков, Д.А. Бутко, Ю.П.Рогач, та ін.] – Сімферополь : Бізнес-Інформ, 2002. – 240 с.

Викладені питання з організації навчання з охорони праці. Приділено увагу питанням пропаганди охорони праці з урахуванням мотивації і психологічних аспектів поведінки робітників, посадових осіб і спеціалістів на підприємствах агропромислового комплексу, навчання питань охорони праці в навчальних закладах. Наведений порядок розробки інструкцій з охорони праці.

Козяр М.М Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення

Козяр М.М Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. посібник / М.М.Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук; під заг. ред. М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2011. – 450,[1] с.

Навчальний посібник розрахований на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь якого профілю.

Основи охорони праці

Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / [Р.М.Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський,та ін.]; під ред. Р.М.Івах. - 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2011. – 462,[1]с.

Розглядаються питання виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті економічні аспекти охорони праці, приділена увага охороні праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Безпека технологічних процесів при виробництві та післязбиральній обробці продукції рослинництва

Безпека технологічних процесів при виробництві та післязбиральній обробці продукції рослинництва [Текст] : навч. посібник / [Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, Ю.П. Рогач, та ін.]. – Сімферополь : Бізнес-Інформ, 2002. – 344 с.

Викладені питання безпеки праці у рослинницькому технологічному комплексі реформованих господарств спрямовані на створення безпечних умов, збереження здоров'я і працездатності людей в процесі праці. Визначена послідовність дій керівників спеціалістів при виконані технологічних процесів у рослинництві.

Гандзюк М.П. Основи охорони праці

Гандзюк М.П. Основи охорони праці [Текст] : підручник / М.П.Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка. – Київ: Каравела, 2003. – 408 с.

Розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ «Фізіологія та психологія праці». Відомості про охорону праці користувачів персональних комп’ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються при роботі різних фізичних та електричних приладів та установок.

Дипломне проектування. Розділи з охорони праці

Дипломне проектування. Розділи з охорони праці [Текст] : навч. посібник / [С.О. Буракова, М.П. Супрович, І.С. Беркещук, та ін.]; за ред. С.О. Буракової. – Кам'янець – Подільський : Медобори - 2006, 2010. – 359,[1] с.

Викладені питання охорони праці у дипломних проектах (роботах) ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Наведені основні питання охорони праці та особливості використання науково-технічного тексту.

Руденко Л.Д. Основи охорони праці

Руденко Л.Д. Основи охорони праці [Текст] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.091700, 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів » / Л.Д. Руденко, А.Ф. Головчук. – Умань : Оперативна поліграфія, 2003. – 185 с.

Лабораторний практикум містить лабораторно-практичні роботи з питань Основи охорони праці. Висвітлено методику навчання, розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

Рогач Ю.П. Пожежна безпека

Рогач Ю.П. Пожежна безпека [Текст] : навч. посіб. – Сімферополь : Таврія плюс, 2001. – 124 с.

Навчальний посібник призначено для студентів усіх факультетів за програмою дисципліни «Вступ до спеціальності». Викладено основні причини виникнення пожеж, навчання і інструктажі з питань пожежної безпеки, основи пожежної безпеки в лабораторіях навчального закладу, для мешканців гуртожитків, під час навчальної та виробничої практики. Захист від атмосферної та статичної електрики.

2 Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник / [О.М. Баб'як, О.С. Сітенко, Ф.В. Ківва, та ін.]. – Харків : Ранок, 2000. – 304 с.

Метою посібника є теоретична та практична підготовка учнів та студентів до забезпечення здорових та безпечних умов життєдіяльності в оточуючому середовищі – дома, на виробництві, на відпочинку. В посібнику висвітлені загальні та окремі питання життєдіяльності, впливу людини на навколишнє природне середовище та навпаки визначенні наслідки негативного впливу на людину шкідливих факторів, принципи їх нормування, правові та організаційні засоби забезпечення безпеки життєдіяльності.

Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності

Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, А.П. Березовецький; за ред. І.П. Пістуна. - 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2004. – 233,[ 7] с.

Навчальний посібник включає теми і план проведення практичних занять, розширені методичні рекомендації та нормативні документи, психологічні тести, а також контрольні питання для закріплення матеріалу, теми рефератів, подається методика написання курсової роботи з безпеки життєдіяльності.

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2005. – 344с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико - біологічним та соціальним проблемам здоров’я. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек.

Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності

Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібн. / Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко, В.Г. Цапко. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 368 с.

Висвітлено сучасні уявлення у сфері теоретичних основ безпеки життєдіяльності. Наведено і проаналізовано небезпечні і шкідливі фактори життєдіяльності середовища. Розглянуто основні шляхи запобігання і подолання реально діючих небезпек і негараздів природного, техногенного та іншого характеру.

Желібо Є.П. Безпека життедіяльності

Желібо Є.П. Безпека життедіяльності [Текст] : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 3-є вид – Київ : Каравела, 2004. –328с.

Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібн. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі. – Київ : Каравела, 2002. – 328 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище» різного рівня. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

Вдовенко І.С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності

Вдовенко І.С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посібник. – Київ : Кондор, 2011. – 194,[1] с.

Навчальний посібник покликаний забезпечити викладачів та студентів вищих навчальних закладів якісною методикою викладання безпеки життєдіяльності. У його зміст включені сучасні погляди та навчально-методичні розробки, спрямовані на формування у викладачів сучасного бачення методики навчання безпеки життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Цапка. – Київ : Знання, 2008. – 397,[3] с.

Перевага цього підручника в тому, що головна увага авторів зосереджується на людині: людина розглядається як об’єкт, що потребує захисту в умовах навколишнього середовища. Особлива увага приділяється небезпекам, які є наслідком науково-технічної, соціальної, політичної діяльності людини, урбанізації.

Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності

Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 496,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі» Людина – машина – середовище існування», безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Марія Фіткаленко,
провідний бібліотекар,
Тетяна Маєвська,
бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки