-= Меню =-

Городніх справ майстри

12 березня в музейній кімнаті пройшов черговий захід присвячений 175-річчю Уманського національного університету садівництва. Разом з кафедрою овочівництва працівники бібліотеки підготували краєзнавчу годину «Історія викладання і розвиток овочівництва в Уманському училищі садівництва».

До музейної кімнати завітали студенти 11-мс групи плодоовочевого факультету на чолі з завідувачем кафедри овочівництва, професором Улянич О.І., де їх гостинно вітала провідний бібліотекар Наукової бібліотеки Михайлова Н.В.

В атмосфері старовини, де в кожному експонаті, на кожній сторінці мешкає дух минулого, гості слухали захопливу розповідь про життя і навчання учнів Уманського училища землеробства і садівництва, про їх прагнення і досягнення, про видатних викладачів училища та їх вагомий внесок у світову науку.

Зрозуміло, що особливо цікавою була розповідь про викладання городництва в училищі садівництва.

«Огородничество преподается въ училищъ на обоих отдъленіяхъ. На земледъльческом отдъленіи весь курсъ огородничества проходится въ ІІІ классъ, при 2 недъльныхъ урокахъ. Практическія занятія ведуться преподавателемъ и его помощникомъ въ теченіе кругла года. Осенью ученики работаютъ еженедъльно по 2 часа, зимой по 4 часа, а весной и лътом по 4 полудня (четырех-часовыхъ) в недълю. Работы идуть, смотря по сезону, въ теплицахъ, въ парникахъ и въ огородъ Царицына Сада, а также и въ кабинетъогородничества. Онъ состоять въ производствъ учениками наблюденій надъ развитіем овощей, въ изученіи сортовъ ихъ и въ ознакомленіи съ пріемами культуры отдъльныхъ растеній. Работи послъдняго типа состоять изъ работъ, обычныхъ на огородъ, которыя производятся учениками для ознайомленія сї общими пріемами культурі, какї, напр., посъвы, пикировки, окучиванія и т.п., и изъ работъ спеціальныхъ, которыя учениками иногда проходятся только демонстративно, за надостаткомъ матеріала и многочисленностью ученикові, как напр. работы по уходу за тепличными и нъкоторыми парниковыми овощами и т.п. На садовом отдъленіи училища курсъ огородничества проходится въ теченіе четірехї лътъ: в III, IV, V и VI классахъ.

Ученики производятъ всъ сезонныя по огородничеству работы въ теплицахъ, на парникахъи въ огородъ Царицына Сада… Работы въ кабинетъ огородничества, приемущественно учениковъ старшихъ класовъ, заключаются въ составленіи коллекцій, въ производствъ анализовъ и въ другихъ болъе спецільныхъх занятяхъ по огородничеству…»

Про це слухачі могли дізнатись з книги директора училища М.Є.Софронова «Уманское училище садоводства и земледълія», яка побачила світ у 1911 році. Цікаві факти студенти дізнались з видання «Огородничество въ Уманскомъ Среднемъ Училищъ Садоводства и Земледълія въ 1911 году»: « Настоящее описаніе состоянія Огородничество въ Уманскомъ Среднемъ Училищъ Садоводства и Земледълія въ 1911 году является первымъ выпускомъ матеріаловъ по описанію различныхъ отраслей училищного хозяйства въ сваязи съ преподавніемъ соответствующихъ спеціальностей. Оно составлено съ цълью дать матеріалы для организаціи преподавания огородничества и огородного хозяйства въ будущемъ самостоятельтномъ Среднемъ училищъ Садоводства въ г.Умани, которое предполагается къ открытію въ 1912 году…»

Невимушене спілкування, плани на подальшу співпрацю, гордість за багатьох поколінь колишніх учнів і викладачів – таким запам’ятався захід його учасникам.

Олена Рудковська,
бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки