-= Меню =-

Гортаючи сторінки історії: перша конституція

Перша українська конституція була прийнята на зборах козацтва біля містечка Тячина (нині територія Молдови) на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Написана вона була гетьманом Війська Запорізького Пилипом Орликом та його сподвижниками. Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави.

Повна назва цього документа – «Договір та встановлення прав і вольностей війська Запорізького, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».

Реальної сили конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалась вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилась як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Оригінал першої сторінки Конституції зберігається в Національному архіві Швеції. Остання сторінка україномовного документу – у Російському державному архіві давніх актів (м. Москва) із оригінальним підписом Пилипа Орлика та печаткою Війська Запорізького.

Прогресивне людство зберігає пам’ять про Пилипа Орлика, насамперед, як про автора першої в історії людства конституції демократичного суспільства.

Тетяна Скирда,

бібліотекар I категорії Наукової бібліотеки

Останні новини Наукової бібліотеки