-= Меню =-

М. Грушевський: український історик європейського зразка

З нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського (1866–1934) — визначного історика, археолога, літературознавця, соціолога, публіциста, письменника, організатора української науки, громадсько-політичного і державного діяча, засновника Української Народної Республіки підготовлено тематичну книжкову виставку «М. Грушевський: український історик європейського зразка».

 Ім’я Михайла Сергійовича Грушевського – це ім’я славетного історика ХХ ст., академіка Всеукраїнської академії наук, академіка Академії наук СРСР, колишнього голови Центральної Ради.

“Батько Грушевський” (так його називали за часів Центральної Ради) став одним з провідних діячів українського національного відродження в новітній історії України. Багатотомна його “Історія України – Руси” це унікальна пам’ятка української і всеслов’янської культури, невід’ємна складова світової культури. Неоцінима заслуга Грушевського перед українським народом полягає в тому, що він на величезному архівному матеріалі показав безперервність історії українського народу від часів Київської держави і донедавна, довів, що український народ, як і всі інші слов’янські народи, має своє власне коріння. Українська нація завжди зберігала свою національну культуру та історію. Загалом його перу належить майже дві тисячі праць, в яких історія України просліджується від найдавніших часів до проголошення Української Народної Республіки.

М.Грушевський був видатним організатором наукової справи на Україні. Він створив Українське наукове товариство в Києві. Редаговані ним різноманітні збірники та серійні видання складають золотий фонд української науки, насамперед історіографії.

Як політик М.С. Грушевський пройшов шлях від засновника національно – демократичної партії Галичини і Товариства українських поступовців у Києві - до творця засад української незалежної держави, він був головою Центральної Ради. Його політичні погляди змінювались, але любов до свого народу і до історичної істини для нього завжди були вищим мірилом в науковій творчості і політичній діяльності.

В Україні перевидані найголовніші його наукові праці, ім’ям видатного вченого названі вулиці, академічний інститут. Премія його імені – одна з найпрестижніших у Національній академії наук.

Запрошуємо бажаючих переглянути тематичну книжкову виставку (абонемент №3 Наукової бібліотеки Уманського НУС).

Віра Побережець,

 провідний бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки