-= Меню =-

Перспективи і основні напрями розвитку селекції

В рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта»  Наукова бібліотека запрошує до перегляду  тематичної книжкової виставки «Перспективи і основні напрями розвитку селекції» (І поверх, кім. № 3).

Селекція – найдешевший, найрезультативніший та екологічно чистий чинник зростання виробництва продукції рослинництва. Селекційні дослідження спрямовані на поглиблення знань успадкування кількісних і якісних ознак,стійкість до стресових чинників довкілля і використання цих знань з метою створення вихідного матеріалу для селекції високопродуктивних сортів рослин, адаптованих до певних умов вирощування.

Дедалі більшого значення набуває впровадження досягнень біотехнології в генетико-селекційний процес, що сприяє пошуку нових перспективних напрямів. Це насамперед розроблення нових технологій селекційного процесу на основі вдалого поєднання традиційних методів селекції і досягнень клітинної та генної інженерії, вдосконалення методів клітинної інженерії рослин, придатних для використання у створенні нових сортів.

Застосування молекулярно-генетичних маркерів у селекційному процесі сприяє зменшенню масштабів і скороченню термінів селекційних програм, а також формування сучасного уявлення про особливості організації та еволюції геномів рослин, удосконаленню їхніх генетичних карт.

Вже сьогодні закладено основи селекції ХХI ст., яка ґрунтуватиметься на досягненнях генетики – клітинній селекції, соматичній гібридизації, прямому аналізі генетичного матеріалу, генній інженерії.

Людмила Тодосійчук,

бібліотекар I категорії

Останні новини Наукової бібліотеки