-= Меню =-

Серпень, 2017

Симбіотична азотфіксація та врожай [Текст]/ Г.М. Господаренко, В.І. Невлад, І.В. Прокопчук, С.В. Прокопчук; за заг. ред. Г.М. Господаренка.– Умань : Вид. Сочінський М.М., 2017.– 323,[1] с.

Видання вчених УНУС включає роботи з вивчення впливу удобрення та інокуляції насіння на продуктивність гороху, нуту та сої. Висвітлено історію питання, теоретичні основи функціонування бобоворизобіального апарату, умови ефективного застосування препаратів на основі азотфіксувальних бактерій. Книга буде корисною науковим і науково – педагогічним працівникам, фахівцям сільськогосподарського виробництва.

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів [Текст] : підручник / К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар.– Мелітополь : Люкс, 2017. – 289,[1] с.

У підручнику викладені теоретичні основи зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, охарактеризовано їхній хімічний склад як сировини для перероблення та об’єктів для тривалого зберігання, сучасні технології зберігання, заморожування, виробництва ферментованої продукції, консервованих тепловим оброблянням у герметично закупореній споживчій тарі продуктів переробки з плодів та овочів, а також технології асептичного консервування, висушування й переробки відходів.

Уманський НУС Філософія саду і садівництва в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації [Текст] : матеріали другої міжнародній науково – практичної конференції "Трансформації українського суспільства : до 100 – річчя Української національної революції", від 17 – 18 травня 2017 р. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2017. – 182,[1] с.

Збірник наукових статей містить матеріали двох міжнародних науково-практичних конференцій : «Філософія саду і садівництво в світовій культурі : джерела та новітні інтерпретації» і «Трансформації українського суспільства : до 100 річчя Української національної революції». Призначений для викладачів, науковців та студентів аграрних вузів.

Вергунов В.А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України : історична ретроспектива до вікового ювілею [Текст]. – Київ: Нац. акад. аграрних наук України, 2017. – 101с.

Вперше у вітчизняній історії контекстово досліджено науково – організаційні засади створення та діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України протягом 1917 – 2017р. Розглянуто особливості функціонування установи в роки української революції (1917 – 1921). Зроблено уточнення стосовно виконання основних функцій книгозбиральні у 20 – 30 роках минулого століття, а також реконструйовано діяльність установи в часи німецької окупації Харкова та Києва (1941 –1943). Розроблені й запроваджені бібліотекою в новому тисячолітті підходи щодо системного вивчення зародження, становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні.

Соболенко І.М. Історія футболу Уманщини [Текст]. Кн.1. Від "Маккабі" до "УТК – Ятрань". – Умань : Візаві, 2016. – 456,[1] с.

У книзі вперше зібрано результати дослідження загальновідомих та забутих сторінок історії футболу Уманщини. Для широкого кола читачів.

</td>

Уманський НУС. Збірник студентських наукових праць [Текст] : в 6 ч. Присвячений 160 – річчю від дня народження видатного садівника В.В. Пашкевича. – Умань : УНУС, 2017.

Збірник містить доповіді студентів та магістрів, які були розглянуті на Всеукраїнській студентській науковій конференції, присвячений 160 – річчю від дня народження видатного садівника В.В. Пашкевича, що відбулася 5 –6 квітня 2017 року в місті Умань. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які працюють у АПК України.

Зосімов І.О. Перша Всеукраїнська конференція аграрників – марксистів (грудень 1929 року) ( Історичний погляд) [Текст]. – Київ : Наш формат, 2017. – 58,[1] с.

Зібрано тези доповідей учасників першої Всеукраїнської конференції аграрників – марксистів , яка відбулась у грудні 1929 року. Для широкого загалу читачів.

Василенко М.Г. Історія створення Інституту агроекології і природокористування НААН на базі Українського філіалу Центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО) [Текст]. – Київ : ДІА, 2017. – 92 с.: іл.

Київське відділення Центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства було створено для координації роботи 25 зональних агрохімічних лабораторій що функціонували на території України. Таким чином було втілено в життя програму, що передбачала створення в Українській РСР єдиної державної агрохімічної служби. Для широкого загалу читачів.

Уманський НУС. Інновації в садівництві [Текст] : матеріали Міжнародної наукової Інтернет – конференції від 10 березня 2017 р. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2017. – 59,[1] с.

Збірник містить доповіді науковців, які було презентовані в п’яти секціях на Міжнародній науковій Інтернет – конференції «Інновації в садівництві», що відбулася 10 березня 2017 року в Уманському національному університеті садівництва. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями садівничої та суміжних галузей.

Косенко І.С. «Софіївка» за тридцять п'ять років ( 1980 - 2015 ) [Текст] : збірник наукових і науково – популярних праць. – Київ : Вид. Паливода А.В., 2015. – 212,[1] с.

У збірнику наукових та науково – популярних праць автора, що друкувалися впродовж останніх 35 років у різних виданнях, простежується історичне минуле НДП «Софіївка» НАН України, висвітлюються події починаючи зі стихійного лиха 1980 року, тогочасні проблеми, становлення і перетворення старовинного панського парку в сучасний науковий центр Правобережного Лісостепу України. Висвітлюються питання наукового підходу щодо реставрації, та створення паркових композиції, розкриваються стильові та семантичні особливості «Софіївки».

Посібник українського хлібороба. Біологізація землеробства 2017 [Текст] : науково – практичний збірник. Т. 1. – Київ : СІГМАТРЕЙД, 2017. – 300,[1] с.

Науково – практичний збірник виходить з 2006 року. Видання містить фахові статті та каталог препаратів біологічного походження. Збірник розраховано на фахівців в галузі сільського господарства.

Гідравліка і гідропривод [Текст] : /В.Г. Федоров, Н.С. Мамелюк, О.І. Кепко, О.С. Пушка; / за ред. В.Г. Федорова : довідник., Умань : Візаві, 2017.– 135с.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» , може бути корисним для фахівців виробничих, науково – дослідних і конструкторських установ.

Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами : практичний посібник [Текст] / С.М. Приліпко, О.В. Макушок, Н.О. Шевченко, О.М. Дубін, Т.Я. Лепьошкіна. – Черкаси : Вовчок О.Ю., 2017. – 200с.

Практичний посібник містить теоретичні основи та практичні рекомендації зі створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Висвітлені особливості планування і організації роботи, бізнес – планування, бухгалтерського обліку, оподаткування і звітність суб’єктів господарювання. Надані рекомендації з розведення й ветеринарного обслуговування кролів, вирощування ягід, сушіння фруктів і овочів. Посібник розрахований для членів с.–г. обслуговуючих кооперативів, виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, с. –г. дорадчих служб, керівників і спеціалістів аграрних формувань, менеджерів, науковців, викладачів, студентів.

Чернишенко В.І. Сучасні технології овочівництва відкритого ґрунту [Текст] : підручник / В.І. Чернишенко, А.І. Пашковський, П.І. Кирій. – Житомир : Рута, 2017. – 336с.

В підручнику описано особливості сучасних технологій вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті з використанням систем крапельного зрошення. У даному виданні докладно викладається промислова технологія крапельного зрошення з фертигацією для вирощування різних с.–г. культур. Підручник призначено для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності плодоовочівництва і виноградарства у ВНЗ, може бути корисним для фахівців агрономічних спеціальностей, наукових співробітників, фермерів.

Виставку нових надходжень підготувала Ольга Ковальчук,
бібліотекар відділу комплектування фонду,
наукової обробки документів та організації каталогів.

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 17.08.2017 Розвиток бджільництва в Уманському училищі садівництва і землеробства: до Дня пасічника в Україні