-= Меню =-

Довідково-бібліографічні послуги

Фахівці Наукової бібліотеки надають адресні, тематичні, уточнювальні та фактографічні бібліографічні довідки, а також бібліографічні консультації. Довідки та консультації надаються в усній та письмовій формах. 

 

Визначення місцезнаходження документів

Користувачі можуть замовити визначення місця знаходження конкретного документа (адресну бібліографічну довідку).

 

Наявність документа у фондах Наукової бібліотеки УНУС

Читач Наукової бібліотеки може отримати інформацію про наявність або відсутність документа у фонді. 

 

Замовити та отримати довідку можна:

 

Визначення місцезнаходження документів, відсутніх у фондах Наукової бібліотеки Уманського НУС

Якщо запитуваний документ відсутній у фондах Бібліотеки, користувачі можуть замовити довідку про те, у яких інших бібліотеках або базах даних електронних ресурсів знаходиться документ.

 

Підбір документів за темою

Фахівці бібліотеки допоможуть знайти та підібрати та скласти список документів за визначеною темою для дисертаційних та магістерських робіт, статей, рефератів та ін.

 

Додатково до списку можна замовити:

 

Вимоги до замовлення:

При замовленні довідки необхідно чітко вказати параметри, за якими повинен бути складений перелік:

 

Формування та редагування списків літератури

Послуга редагування списків літератури до дисертацій та інших наукових робіт включає: уточнення елементів бібліографічного опису, які відсутні або неточно наведені в запиті користувача та редагування бібліографічного опису відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання та вимог Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, залежно від запиту користувача. 

 

Поточне інформування за темою

На замовлення користувачів фахівці Бібліотеки відстежують поточні публікації в українських та іноземних періодичних виданнях за заданою темою та інформують замовника. 

 

Фактографічні довідки

Користувачі можуть замовити та отримати довідку, що містить фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, топографічні, адресні, статистичні), конкретну інформацію про події, процеси, явища тощо з зазначенням джерела інформації.

Додатково до довідки можна замовити:

 

Консультації з бібліографічного опису

Фахівці Довідково-бібліографічного відділу  проводять консультації з бібліографічного опису документів. Вас ознайомлять із правилами складання бібліографічного опису на конкретні типи документів (книжки, статті та ін.) відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання та Вимог Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Також користувачі можуть самостійно ознайомитися з прикладами бібліографічного опису різних типів документів на сторінці Приклади бібліографічного опису.

 

Консультації з інформаційного пошуку

Користувачі можуть отримати консультації з пошуку інформації в каталогах Наукової бібліотеки університету та інших бібліотек України та світу, а також наукових і освітніх фахових ресурсах Інтернет.

Консультації з пошуку в карткових та електронних каталогах Наукової бібліотеки Уманського НУС:

Консультації як знайти та замовити в користування літературу із фонду Наукової бібліотеки університету через карткові та електронні каталоги Бібліотеки надає черговий бібліотекар Зали каталогів та катротек  Консультацію можна отримати безпосередньо звернувшись до чергового бібліотекаря.

Консультації з пошуку в наукових базах даних:

Користувачі можуть отримати консультації з пошуку в бібліографічно-реферативних та повнотекстових наукових базах даних, до яких надає доступ Бібліотека. Повний перелік баз даних розміщено веб-сайті Наукової бібліотеки 

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 15.11.2017 Віртуальна виставка до Дня працівників сільського господарства України