-= Меню =-

Наукові видання викладачів Уманського національного університету садівництва за 2018 рік

Підручники

Господаренко Г.М. Агрохімія: підручник Господаренко Г.М. Агрохімія: підручник, Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. - 560 с.
Господаренко Г.М. Система застосування добрив Господаренко Г.М. Система застосування добрив, Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. - 376 с.

Навчальні посібники

Англійська мова / Г.Л. Прокоф’єв, Н.О. Комісаренко, М.О. Гейко, Т.Г. Сухомейло Англійська мова / Г.Л. Прокоф’єв, Н.О. Комісаренко, М.О. Гейко, Т.Г. Сухомейло. – 2-ге вид. допов. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 267 с.
Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів/ О.І. Улянич, С.А. Вдовенко, З.І. Ковтунюк, В.В. Кецкало, Г.Я. Слободяник, С.В. Щетина, А.Г. Тернавський – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. - 282 с.
Економічна теорія Економічна теорія/ Р.П. Мудрак, А.П. Бурляй, В.С. Костюк, Н.М. Котвицька, Л.В. Смолій, А.О. Ревуцька, Фицик Л.А., Я.А. Нестерчук, О.С. Фротер, О.Г. Пенькова.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. - 720 с.
Коваленко Л.Г., Непочатенко В.О., Нагернюк Д.В. Організація ресторанного господарства. – ВПЦ «Візаві», Умань., 2018. - 347 с.
Малопоширені овочеві рослини. Ч.2./Хареба В.В., Улянич О.І., Хареба О.В., Ковтунюк З.І., Кецкало В.В., Філонова О.М. – К.: Аграр. наука, 2018. - 196 с.
Малюга Л.М., Кожухівська Р.Б., Подзігун С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємств. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 196 с.
Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: / Сонько С.П., Адаменко М.І.,Балабак А.В., Гурський І.М., Нікітіна О.В. За редакцією С.П. Сонька. – Умань: Ред.- вид.центр УНУС. – Умань, 2018. - 298 с.

Плодівництво: /уклад. В.С.Цирта, В.В. Заморський. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. - 388 с.

Семенда Д.К. Економіка підприємства/ Д.К. Семенда, М.А. Коротєєв, О.В. Семенда, О.В. Семенда. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. - 246 с.
Туроперейтинг / С.В. Тимчук, Л.М., Нещадим, Д.В., Нагернюк / ВПЦ «Візаві», Умань. – 2018. – 320 с.

Монографії

Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина 1. Гречка; за ред. С.П. Полторецького і В.Я. Білоножка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 176 с.
Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина 2. Сорго і сориз; за ред. С.П. Полторецького і В.Я. Білоножка. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 158 с.
Экспериментальные исследования игольчатой бороны / В.А. Шейченко, Г.А. Хайлис, В.В. Шевчук, И.А. Дудников, А.С. Пушка \\ LAP Lambert Academic Publishing, Germany 2018. – 256 с.
Історія, сьогодення та перспективи факультету агрономії Уманського національного університету садівництва (1868–2018 рр.); За ред. С. П. Полторецького. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 124 с.
Кустріч Л.О. Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» / Л.О. Кустріч – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 416 с.
Митяй О.В. Управління конкурентоспроможністю агропромислового виробництва в системі державного регулювання аграрного ринку: теорія і механізми: моногр. / О.В. Митяй. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018.– 386 с.
Насіння цукрових буряків / В.А. Доронін, В.В. Поліщук, А.В. Доронін, Ю.А.Кравченко,. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 380 с.
Нестерчук Ю.О., Парубок Н.В. Особливості розвитку інтегрованого сектору цукробурякового підкомплексу/ Ю.О. Нестерчук, Н.В. Парубок. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – 204 с.
Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої/ Г.М. Господаренко, В.С. Кравченко, С.В. Машинник, В.В. Любич, М.В. Калієвський; за ред. Г.М. Господаренка – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 248 с.
У пошуках щастя: життєвий шлях ботаніка В.А. Гаврилюка в щоденниках, листах, спогадах сучасників / Г.А. Чорна, Т.В. Мамчур, О.В. Свистун, І.Л. Дениско, М.І. Парубок. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2018. – 468 с.
Соціальний розвиток сільських регіонів : колектив. моногр. вип. 3 / За ред. А .М. Шатохіна, М. В. Костюк. – Умань, ВПЦ «Візаві» Видавець «Сочинський М.М.», 2018. – 224 с.
Основи наукових досліджень в агрономії./ В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, М.В. Калієвський, О.Б. Карнаух, Ю.І. Накльока, А.В. Новак, С.В. Усик за ред. В.О. Єщенка – Вінниця, 2018. – 208 с.

Наталія Сомова,
директор бібліотеки

Останні новини Наукової бібліотеки