-= Меню =-

Допомога магістру в пошуку наукової літератури

Необхідною умовою успішної роботи бібліотеки нашого університету з усіма категоріями читачів є добре організований довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА), складовою частиною якого є система каталогів і картотек.

У залі каталогів та картотек Наукової бібліотеки зі студентами 11-МС та 11-МЗГ груп факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин під керівництвом викладача Слободяник Людмили Михайлівни проведено теоретичне заняття по ознайомленню з ДБА бібліотеки та методами пошуку потрібної інформації.

Провідний бібліотекар відділу наукової обробки документів і організації каталогів Варвара Охмак розповіла студентам про систему створення, функціонування і використання каталогів, які представляють склад та зміст фондів бібліотеки, як друкованих, так і електронних. Присутнім було наголошено, що традиційні каталоги залишаються актуальними, адже поки що тільки вони можуть задовольнити різноманітні інформаційні запити користувачів у повному обсязі.

Алфавітний каталог (АК) є генеральним каталогом бібліотеки і являє собою алфавітний перелік всіх друкованих документів, наявних в бібліотеці. Щоб використати його в своїй роботі, необхідно перш за все точно знати прізвище та ініціали автора і назву книги.

Систематичний каталог (СК) є одним з найбільш використовуваних частин довідково-пошукового апарату бібліотеки. Він розкриває зміст фондів бібліотеки за галузями знань у відповідності з таблицями класифікації творів друку. Допомогти знайти потрібну інформацію в СК покликаний «Алфавітно-предметний покажчик» – («Ключ»), в якому від А до Я в алфавітному порядку вказано перелік всіх рубрик, понять, питань, предметів, які є в СК із вказаними індексами до них і номерами каталожних ящиків.

Сьогодні серед найбільш затребуваних інформаційних ресурсів є електронний каталог (ЕК) бібліотеки. Він майже стовідсотково охоплює наявний фонд бібліотеки нашого університету, розкриває склад електронного ресурсу бібліотеки у вигляді бібліографічних записів, що дає змогу виявити потрібну інформацію за будь-яким елементом опису.

Провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу Людмила Бондаренко ознайомила із систематичною картотекою журнальних статей, із картотекою праць викладачів УНУС, із картотекою ВУЗів та науково-дослідних установ, із електронним каталогом бібліотеки.

Проведене заняття допоможе студентам в пошуку необхідної інформації в кожному конкретному випадку залежно від суті запиту.

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів

Останні новини Наукової бібліотеки