-= Меню =-

На допомогу молодому науковцю

В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації у науковій роботі:

• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

• ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Консультативну допомогу з питань бібліографічного опису за чинними стандартами надає інформаційно-бібліографічний відділ (I поверх, кім. №2)

Останні новини Наукової бібліотеки