-= Меню =-

Охорона праці на підприємствах АПК

…кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці…
Конституція України (стаття 43)

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально- профілактичних засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

День охорони праці в Україні відзначається щорічно 28 квітня у Всесвітній день охорони праці, відповідно Указу Президента України «Про День охорони праці» від 18 серпня 2006 р. № 685/2006.

Історія розвитку науки про охорону праці пройшла довгий шлях свого становлення. Охорона праці як самостійна спеціальна дисципліна формувалася протягом більш ніж семидесяти років. До 1966 року охорона праці викладалась у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін, а як окрема дисципліна – лише в деяких інститутах. У 1966 році цей курс був офіційно впроваджений у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей, а всім технічним вищим навчальним закладам було запропоновано створити кафедри охорони праці.

Забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці є важливим фактором існування підприємств АПК.

В умовах науково-технічного прогресу в усіх галузях агропромислового комплексу, широкого впровадження нових технічних засобів механізації й автоматизації виробничих процесів, індустріальних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, а також нових форм організації й оплати праці, особливого значення набуває проблема охорони праці. Важливе місце в структурі охорони праці займають зв’язки з безпекою життєдіяльності, ергономікою, фізіологією та психологією праці, технічною естетикою та ін.

На допомогу навчальному процесу у читальному залі періодичних видань ( I поверх, кім. №3) організована книжкова виставка «Охорона праці на підприємствах АПК». Матеріали виставки можуть бути використані студентами, які працюють над дипломними проектами та студентами, які вивчають курс «Основи охорони праці», а також інженерно-технічними працівниками.

Людмила Брижатюк,
бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки