-= Меню =-

Зінченко Олександр Іванович (до 90-річчя від дня народження)

У ці прекрасні зимові дні не можна не згадати про відомого вченого-аграрія, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, Міжнародної академії аграрної освіти, завідувача кафедри рослинництва Уманського НУС, почесного читача Наукової бібліотеки університету Олександра Івановича Зінченка.

Олександр Іванович належав до тих непересічних постатей, які своєю багатогранною творчою діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток сучасної аграрної науки і зміцнення її кадрового потенціалу, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, до особистостей, які розвинули і примножили кращі давні традиції Уманського НУС. Він вийшов до нас з поколінням, на долю якого випали найважчі сторінки нашої героїчної і трагічної історії – післяреволюційне становлення, голодомор, воєнне лихоліття, повоєнна відбудова і перебудова та й сучасні негаразди, які своїм важким тягарем лягли на плечі науковця.

Народився Олександр Іванович 25 лютого 1928 р. в с. Петропавлівка Апостолівського району Дніпропетровської області. Після закінчення Єрастівського сільськогосподарського технікуму у 1948-1953 рр. навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, який закінчив з відзнакою. У 1953-1954 рр. – науковий співробітник Уманського селекційного пункту ВНІЦ. У 1955-1962 рр. завідував дільницею навчально-дослідного господарства, а з 1962 до 1965 р. – аспірант Уманського сільськогосподарського інституту при кафедрі загального землеробства, де в 1965 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Всі наступні роки Олександра Івановича пов’язані з роботою в університеті: асистент, доцент, завідувач кафедри рослинництва.

В 1982 р. Олександр Іванович захистив докторську дисертацію на тему «Наукові і практичні основи підвищення продуктивності кормових культур в південній та південно-західній частині Правобережного лісостепу Української РСР у зв’язку зі спеціалізацією та концентрацією тваринництва».

У 1993 р. О.І. Зінченка обрано академіком агрономічного відділення Академії наук вищої освіти України, а у 1996 р. Олександр Іванович став лауреатом академічної нагороди Ярослава Мудрого.

О.І. Зінченко належить до визначних аграріїв України, наукові праці якого відомі в СНД, а також в інших країнах світу. Результати його досліджень викладені в більш ніж у 400 наукових працях, серед яких монографії, підручники і навчальні посібники, що не мають аналогів в Україні. Зокрема, підручник «Рослинництво», практикум «Кормовиробництво», навчальний посібник «Біологічне рослинництво»,  підручник «Кормовиробництво», практикум «Рослинництво». Перші три видання нагороджені преміями Міністерства АПК України, а підручник «Рослинництво» відзначений першою премією АН ВО України.

Під керівництвом Олександра Івановича підготовлено та захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій. У 1972–1991 рр. О.І. Зінченко входив до складу проблемної ради з кормовиробництва ВАСГНІЛ, у 1968–1991 рр. – до Південного відділення ВАСГНІЛ, з 1991 р. був членом проблемної ради Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН України, з 1984 р. – член спецрад із захисту дисертацій, з 1974 р. – голова ДЕК у ряді ВНЗ колишнього СРСР і України, член редколегій та редактор наукових збірників. Вчений був лауреатом академічних нагород Ярослава Мудрого і Святого Володимира, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Петро Могила» та «Знак пошани» Міністерства АПК України, а також багатьма іншими медалями і почесними грамотами, в тому числі Міністерства освіти СРСР і УРСР, міністра АПК України, голови Черкаської облдержадміністрації.

Олександр Іванович Зінченко пішов із життя 16 березня 2017 р.

Колеги, знайомі, учні завжди будуть цінувати Олександра Івановича, як висококваліфікованого фахівця, чуйну і доброзичливу людину.

Нехай світлі спогади про Олександра Івановича, який гідно і чесно прожив своє життя, залишивши по собі плоди добрих справ, завжди будуть з нами.

Оксана Борейчук,
бібліотекар I категорії
Наталія Поліщук,
бібліотекар II категорії

Останні новини Наукової бібліотеки