-= Меню =-

Каталоги

Зорієнтуватися в бібліотечному фонді читачеві допоможе система каталогів і картотек, яка є своєрідним путівником по фондах Наукової бібліотеки Уманського НУС.

Кожен каталог має своє цільове призначення, що дозволяє проводити пошук необхідної інформації відповідно до запитів читачів. Бібліотечні каталоги і картотеки доповнюють один одного, розкривають склад та зміст бібліотечного фонду в різних аспектах.

Каталоги і картотеки містять каталожні картки на які занесені основні дані про кожний наявний документ в бібліотеці.

Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фонду, способом групування та формою представлення інформації.

До складу каталогів Наукової бібліотеки входять:

Алфавітні і систематичні карткові каталоги відображають фонд

бібліотеки за різними ознаками: структурою, цільовим призначенням, обсягом фонду, видами документів, що в них відображені.

Каталоги, як інформаційно-пошукова система, виконують знаково-комунікативну, інформаційно-пошукову та педагогічну функції.

Каталоги знаходяться у залі каталогів та в структурних підрозділах бібліотеки.

Залежно від способу групування бібліографічних записів каталоги бібліотеки розділяються на два види: алфавітний і систематичний.

 

Алфавітний каталог відображає весь наявний книжковий фонд  Наукової бібліотеки Уманського НУС за весь період її існування.

На картках з основними бібліографічними записами вказуються повний класифікаційний індекс, предметні рубрики, відомості про додаткові записи, кількість примірників даного видання та їх інвентарні номери. В алфавітному каталозі картки розставлені в алфавіті прізвищ авторів, колективних авторів або заголовків книг незалежно від їх змісту.

 

Систематичний каталог – бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності УДК та ББК. Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці. Інформаційно пошуковою мовою систематичного каталогу, тобто основою для його побудови, є бібліотечна класифікація, згідно якої здійснюється розподіл, книг за галузями знань.

Систематичний каталог має такі основні розділи.

 1. Загальнонаукові і міждисциплінарні знання.

2. Природничі науки

3. Техніка. Технічні науки.

4. Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки.

5. Медицина. Медичні науки.

6/8. Суспільні та гуманітарні науки.

60. Суспільні науки в цілому.

63. Історія. Історичні науки.

65. Економіка. Економічні науки.

66. Політика. Політичні науки.

67. Право. Юридичні науки.

68. Військова справа. Воєнна наука.

70/79. Культура. Наука. Освіта.

80/84. Філологічні науки. Художня література.

85. Мистецтво.

86. Релігія. Містика. Вільнодумство.

87. Філософія.

88. Психологія.

9. Література універсального змісту.

   Кожен із названих розділів має свої основні ділення, які в свою чергу діляться на підвідділи і т.д.

Каталожні картки після кожного роздільника розташовані в алфавітному порядку.

 Допомогу у пошуку книг надає алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є обов'язковим доповненням до систематичного каталогу і систематичної картотеки статей. Алфавітно-предметний покажчик - це абетковий перелік усіх понять (предметів), про які збирається література в конкретному систематичному каталозі.

 

Електронний каталог є складовою частиною системи каталогів бібліотеки, одним із основних довідкових апаратів для розкриття змісту фонду з метою забезпечення інформаційних запитів користувачів та фахівців бібліотеки на документи за темами, проблемами, питаннями галузевого та міжгалузевого характеру.

Електронний каталог (ЕК) – автоматизована бібліографічна база даних, яка включає елементи бібліографічного опису документу, інформаційно-пошукові мови (ключові слова, предметні рубрики, тощо), адресу зберігання документу (шифри). Наявність цих елементів дозволяє ЕК виконувати функції всіх видів каталогів:

Пошук інформації в ЕК:

 

В залі каталогів завжди знаходиться черговий бібліограф, який у разі потреби надає допомогу читачам у пошуку необхідної інформації.

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 28.06.2024 Книжкова виставка «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»

  • 25.06.2024 Цікаві факти з біографії українського прозаїка Марка Черемшини: до 150-річчя від дня народження