-= Меню =-

Міжбібліотечний абонемент

Міжбібліотечний абонемент (МБА) використовуєтся для отримання необхідних книг, які відсутні у фонді бібліотеки. Підставою для відкриття міжбібліотечного абонемента й отримання творів друку та інших матеріалів є заповнений стандартний бланк-замовлення за міжбібліотечним абонементом підписаним директором бібліотеки і завіреним печаткою. Бланк-замовлення є основним юридичним документом, на підставі якого бібліотека несе відповідальність за отримання документів. На кожне видання, що запитується, видається окремий бланк.

Для відкриття МБА абонент повинен пред’явити гарантійний лист від відповідальної особи організації з постійного місця роботи або навчання завірений печаткою.

Правила користування МБА

1. Для одержання документів з основного книгосховища бібліотек - фондоутримувачів абонент особисто заповнює бланк-замовлення установленого зразка.

2. З основного книгосховища документи абонентам видаються за профілем їх діяльності.

3. Абонентам видаються документи, які є у фондах бібліотек -фондоутримувачів, не менше, ніж у 2-х примірниках.

4. Цінні та рідкісні видання, газети, карти, словники, довідники абонентам не видаються.

5. Документи зі спеціалізованих підсобних фондів видаються лише у виняткових випадках за дозволом директора бібліотеки.

6. Бланк-замовлення має бути заповнений на кожну назву, річний комплект чи окремий номер.

7. Абонент одноразово може одержати не більше 5 видань на термін встановлений бібліотекою.

8. Термін користування може бути продовжений, якщо на документ не надійшли замовлення від інших читачів.

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 28.06.2024 Книжкова виставка «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»

  • 25.06.2024 Цікаві факти з біографії українського прозаїка Марка Черемшини: до 150-річчя від дня народження