-= Меню =-

Чорним болем пече серце

Несла свій хрест мовчазно Україна,

Але не стала в скруті на коліна,

Хоча й звірячий був над нею суд

Похоронним дзвоном по всій нашій землі прокотилася страшна чума Голодомору. Ніколи світ не бачив такого штучно створеного лиха. Десять мільйонів людей просто щезли з лиця землі, ніби й не народжувалися, не росли, не кохали, не плакали, не сміялися, не жили.

Смерть стукала в кожну хату. Від неї було не можливо сховатись. Людей прирекли на смерть. Нація пухла, гнила, трупішала на власній землі, яка так щедро дарувала її врожаєм, на якій люд колись так весело працював, співав пісень, трудився, народжував дітей.

Пам’ятайте про жахливу трагедію!

Це наша історія, наша правда, наш шлях, який нам довелось пройти. Нас нищили, вбивали, морили голодом, а ми йшли, спотикались, падали, але вставали, піднімали один одного і ступали далі.

Проблема голодомору знайшла широке висвітлення у дослідженнях українських і зарубіжних науковців. Вітчизняний історіографічний доробок вміщує тисячі публікацій з цієї теми. Постійно розширюється коло історичних джерел, які пропонуються читачеві.

З нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору Науковою бібліотекою підготовлено віртуальну виставку: «Чорним болем пече серце». 

На виставці представлені видання, що розкривають трагічні сторінки найжахливішої трагедії в історії України ХХ століття.

 

1.Голодомор – злочин проти нації

Голододомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали [Текст]. – Київ: Вид. дім "Києво – Могилянська академія", 2007. – 1125 с. 

У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору.

Марочко В.  Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр.: Хроніка [Текст] / В.Марочко, О.Мовчан. – Київ: Вид. дім "Києво – Могилянська академія", 2008. – 292 с. 

Хроніко - документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932 – 1933 рр. – Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно – радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932 – 1933 / Український інститут національної пам’яті [Текст]. – Київ: Вид – во ім. О. Теліги, 2008. – 25 с. 

У стислій формі розповідається про головні причини найжахливішої за масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив 1932-1933 рр. український народ. Автори розкривають тло трагедії наголошують на її штучності. Вони аргументовано доводять, що творцями Голодомору була верхівка комуністичної партії на чолі з Й. Сталіним.

Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів [Текст]. – Київ: Політвидав України, 1990.– 605 с. 

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних сторінок історії українського народу – голодові 1932 – 1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії.

У статтях вчених висвітлюються соціально – економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньою причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.

Василенко В. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка [Текст] / В. Василенко. – Київ: Вид – во ім. О. Теліги, 2009.– 46 с. 

У книзі витлумачені вузлові питання правової оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Основну увагу приділено обґрунтуванню наявності наміру тоталітарного комуністичного режиму частково знищити Українську націю шляхом виморення голодом українських селян. Розкрито механізм здійснення Голодомору, порушенні питання відповідальності його ідеологів, організаторів, замовників та виконавців. Обґрунтовується необхідність формально – юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для з’ясування всіх його обставин та негативних наслідків.

Конквест Р.  Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор [Текст] / Р Конквест; пер с англ. – Київ: Либідь, 1993. – 384 с.

Перед читачем – перший повний український переклад відомого на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії. Спираючись на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та голодомору 1929 – 1933 рр. залишаючи за собою право на особистий погляд на висвітлюванні події.

Колективізація і голод на Україні 1929 – 1933 [Текст]: збірник документів і матеріалів. – Київ: Наукова думка, 1992. – 732 с.

У збірнику документів і матеріалів, висвітлюються процеси, що відбувалися в українському селі в ході здійснення насильницькими методами суцільної колективізації і призвели до голодомору 1932-1933 рр.

Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД [Текст]. – Київ: КМ Академія, 2008. – 603 с.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки – Державного політичного управління та Народного комісаріату внутрішніх справ, що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії і історії українського народу ХХ століття – Голодомору 1932 – 1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

Марочко В.  Голодомор 1932-1933 рр. [Текст] / В. Марочко. – Київ: ПП Н. Брехуненко, 2007. – 64 с.: іл. – (Голодомори).

Книжка в науково – популярному форматі оповідає про одну з найтрагічніших сторінок української історії – геноцид українців в 1932 – 1933 рр. шляхом спланованого комуністичною владою голодомору. Висвітлюється тактика і стратегія уряду СРСР та керівництва ВКП(б) на знищення українського села, руйнівні наслідки насильницької колективізації в Україні, рух опору проти примусового створення колгоспів та непосильних податків, особливості й перебіг голодомору, випадки людоїдства.

Старів С. Страта голодом [Текст] / С. Старів / пер. з англ. за ред. Р. Доценко . – К.: Просвіта, 2002. – 272 с.

Спогади Семена Старова про перебіг драматичних подій 1932 – 33 років в одному із сіл на Черкащині – це докладне свідчення про Великий Голодомор. Видані вперше англійською мовою в США 1985 року, ці спогади чималою мірою сприяли розкриттю справжньої суті більшовицького тоталітаризму.

Гриневич Л.  Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 – 1933 [Текст] / Л. Гриневич: в 3 т. Т.1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928 – 1929 років. Кн. 1. – Київ: Критика, 2008. – 552 с.

Видання пропонує читачеві новий погляд на передісторію, соціополітичний та культурний контекст, власне перебіг і наслідки голоду – геноциду в Україні, переосмислює його причини, обставини, підґрунтя та періодизацію, дає чітке уявлення про масштаби, форми опору українського селянства, про щільний зв'язок соціальних і національних мотивів в антирадянських настроях населення республіки, увиразнює сутність Голодомору. Першу книгу першого тому, що її відкривають передмови проф. Григорія Грабовича та проф. Станіслава Кульчицького, доведено до жовтня 1928 року, коли реквізиції хліба й інші надзвичайні заходи в сільському господарстві та недорід спричинили в Україні голод 1928 –1929 років.

Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 – 1933 [Текст] / Л Гриневич: в 3 т. Т.1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928 – 1929 років. Кн. 2.– Київ: Критика, 2012.– 677,[2] с.

Друга книга першого тому, оснащена докладним науковим апаратом, мапами і численними чорно – білими та кольоровими ілюстраціями, висвітлює життя українського суспільства в обставинах недороду та голоду від листопада 1928 до червня 1929 року.

Гриневич Л.  Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927 – 1933 [Текст] / Л. Гриневич: в 3 т. Т.1. Початок надзвичайних заходів. Голод 1928 – 1929 років. Кн.3. – Київ: Критика, 2012. – 263,[1] с.

Третя книга першого тому підсумовує хронологічний виклад подій у першій та другій книгах і містить ґрунтовну наукову розвідку про життя українського суспільства наприкінці 1920–х років. Авторка доводить, що голод 1928 – 1929 років, хоч і стався на тлі недородів, був наслідком дій радянської влади – політики творення голоду.

Голодомор 1932 – 1933 років на Уманщині: очима свідків, мовою документів [Текст]: збірник документів і матеріалів. – Умань, 2008. – 479 с.

У збірнику поставили за мету представити най достовірніші свідчення голодомору на Уманщині, обмежившись рамками Уманського району, який відносився до найбільш постраждалих регіонів України.

Документи і матеріали публікуються мовою оригіналу, мають точні дати, а свідчення очевидців підписані з указанням року народження свідків. Всього у збірнику вміщено 15 документів, 200 спогадів, далеко не повні списки жертв голодомору з 49 сіл Уманського району та 49 фото пам'ятних знаків.

Великий голод в Україні 1932 – 1933 років [Текст]: у 4 т. / ін-т історії України  НАН України. Т. 1. Свідчення очевидців для Комісії Конгрессу США / Виконавчий дир. Комісії Д. Мейс. – Київ: Вид. дім  " Київо-Могилянська академія ", 2008. – 838 [1] c.

Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 роках містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Борисенко В.К. Свіча пам'яті: Усна історія про геноцид українців у 1932 – 1933 роках [Текст] / В.К. Борисенко. – Київ: ВД "Стилос", 2007. – 288  с.

У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору-геноциду у 1932-1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля.

Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 –1933 років в Україні [Текст] . – Київ: Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – 1000 с.; іл.

Загальноукраїнський том " Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років " є лише частиною масштабного загальноукраїнського видавничого проекту, який включає в себе 17 обласних томів та том міста Києва.

У книзі узагальнено сучасний стан наукових досліджень з цієї проблеми. На основі архівних джерел та свідчень очевидців розкриваються причини, масштаби та наслідки Голодомору. Публікуються реєстр архівних документів, перелік населених пунктів, мешканці яких постраждали під час Голодомору. Подано вибрану бібліографію та оригінальні фотодокументи.

Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 –1933 років в Україні. Черкаська область [Текст] Ч. 1. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 1200 с.

На основі архівних та опублікованих джерел та свідчень громадян , що були свідками голодомору 1932-1933 років, відтворено одну з найтрагічніших  сторінок історії Черкащини XX століття.

У своїх статях дослідники наголошують  – Голодомор виник не внаслідок природних катаклізмів, прорахунків у політично – господарській діяльності "низів" і "верхів", а це була наперед спланована, наперед підготовлена акція, в якій було передбачено все – від ізоляції можливих "соціально – небезпечних елементів", провідників духовності, еліти українського народу і запровадження без затратної технології нищення людей, створення своєрідних міфів про "гігантське зрушення" у промисловості, сільському господарстві, культурі, літературі, освіті.

Трагічні сторінки моєї Вітчизни. Голод  1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині: спогади, списки померлих [Текст] / записи провів В. Голяник. – 3-тє вид., доп. – Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 192 с.: іл.

Книга написана про один із найжахливіших геноцидів в історії людства – український голодомор. В ній усе достеменне: і факти, і прізвища, й події, адже черпав їх автор з пам'яті самих очевидців пережитого – своїх земляків, жителів Кобеляцького району на Полтавщині.

Голод 1932 – 1933 роках на Черкащині  [Текст] документи і матеріали / Держархів Черкаської області; Авт.- упор. Т.А. Клименко, С.І. Кононенко, С.І. Кривенко.– Черкаси, 2002 . – 221 с.

Документи, спогади, списки, народна творчість, які включено до збірника, висвітлюють трагічні події, що відбувалися на Черкащині під час голодомору 1932 – 1933 років.

Збірник є даниною пам'яті черкащанам, які загинули мученицькою смертю від голоду.

Голодомор 1932 – 1933 на Черкащині. Книга пам'яті в документах та спогадах [Текст]. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А.,  2007 . – 484 с.

Книга є унікальним збірником документів і спогадів очевидців голодомору як однієї з найтрагічніших сторінок в історії Української держави , зокрема Черкащини. Видання входить в серію науково – документальних книг про голодомор. При підготовці до видання документів збережено їх абсолютну тотожність, у спогадах очевидців – стиль. Книга завершується фото публікаціями про жертви голодомору та заходи по увічненню їх пам'яті.

Оприлюднені документи і спогади очевидців ще і ще раз наголошують на тому, що історична правда, якою б страшною вона не була, завжди залишається Правдою.

Ця книга – реквієм по невинно закатованих, принижених і затаврованих тоталітарним режимом.

Останні новини Наукової бібліотеки