-= Меню =-

Козацтво-слава України

… слава не поляже,

не поляже,

а розкаже, що діялось на світі,

чия правда, чия кривда і чиї ми діти…

Т.Г. Шевченко

Вперше 14 жовтня в нашій державі відзначають День захисника України. Витоки цього свята варто шукати в славному козацькому минулому нашої країни.

Українське козацтво – феноменальне явище світової історії, яке не має аналогів у інших народів. У минулому Україну називали «козацька земля», «козацька нація». Останні півтисячоліття багато вчених, державних і політичних діячів інших країн сприймали козацтво як дивовижний винахід українського національного генія. Упродовж століть козаки були наймогутнішою військово-оборонною і духовною силою, яка звитяжно боролася із загарбницькою політикою сусідніх держав, їхніми мілітаристськими арміями.

Протягом кількох століть українські козаки стерегли кордони, воювали, захищаючи не лише власні інтереси, а й інтереси інших країн: козацькі загони були бажаною підмогою і у польському, і у французькому війську. Воювали на суші і на морі. Про славетні бої і походи козаків, про їх сміливість, відвагу й винахідливість ходять легенди. Козаки були неперевершеними майстрами військової справи свого часу.

Прославили козацтво хоробрі, талановиті ватажки: Остап Дашкевич, Дмитро Вишневецький, Іван Свірговський, Богдан Ружинський, Іван Підкова, Самійло Зборовський, Северин Наливайко, Максим Кривоніс, Петро Конашевич-Сагайдачний, Іван Сулима та інші. Гетьманство Богдана Хмельницького поклало край так званому «золотому спокою». Видатний гетьман, сміливий, рішучий борець за правду, поклав своє життя за свободу українського народу, але зрадництво татар і Москви не дало здійснитися мріям Хмельницького бачити Україну вільною і скоротило йому віку.

Слава про волелюбних, українських предків, несхитної волі славних козаків, живе і донині. І сьогодні, коли йде становлення незалежної України, як ніколи, актуальним є вивчення героїчного минулого нашого народу.

З нагоди святкування Дня захисника України та свята Покрови Науковою бібліотекою підготовлена віртуальна виставка «Козацтво – слава України».

На книжковій виставці представлені книги, які розповідають про історію України, про козацьку епоху, яка надзвичайно багата подіями і героями.

До виставки увійшли загальні роботи з історії України, твори сучасників подій, праці істориків та публіцистів.

Широко представлені видання про героїв козацької України – гетьманів, полковників, сотників, козацьких ватажків – Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Скоропадського, І. Сірка та ін.

Ці книги дають змогу не лише дізнатись про побут та звичаї козаків, а й вловити дух складних часів української історії.

Виставка відкриває глядачам найяскравіші сторінки історії українського козацтва, надає можливість студентам поглибити свої знання з історії козацького руху та історії української культури, дарує усім патріотам України натхнення та віру в славне майбутнє нашого козацького краю.

Віртуальна книжкова виставка має на меті поглибити знання про козаків, виховувати повагу до народних традицій, моральних цінностей, спонукати до вивчення історії України.

1. Історія нашого героїчного минулого

Світлична В.В. Історія України [Текст] : навч. посібник /В.В. Світлична. – 6-е вид., випр. і доп. – Київ: Каравела, 2012. – 384 с.

Огляд історії України подається з позиції сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу.

В окремих розділах книги розглядається виникнення козацтва, створення та функціонування козацько-гетьманської держави.

Бойко О.Д.  Історія України [Текст]: навчальний посібник /О.Д. Бойко. – 3-є вид. доп. – Київ: Академвидав, 2008. – 687,[1]с. – (Альма-матер).

Це – третє видання посібника, який здобув популярність у вищій школі. У книзі уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей.

Світлична В.В.  Історія України: навч. посіб. / В.В. Світлична – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ: Каравела, 2002. – 304 с.

Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. У підручнику широко висвітлено минуле та сучасне нашого народу. В історичній хронології описана доба козацтва.

Яворницький Д.І.  Історія запорізьких козаків [Текст]: У 3-х томах. Т.1 / пер. з рос. І. Сварник. – Львів: Світ, 1990. – 319 с.: іл. 

Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і типографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.

Яворницький Д.І.  Історія запорізьких козаків [Текст]: У 3-х томах. Т.2 / пер. з рос. І. Сварник. – Львів: Світ, 1991. – 392 с.: іл.

Другий том містить хронологічний вклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.

Яворницький Д.І.  Історія запорізьких козаків [Текст]: У 3-х томах. Т.3/ пер. з рос. І. Сварник. – Львів: Світ, 1992. – 456 с.: іл.

Третій том охоплює складний і драматичний період в історії Запорозької Січі (1686-1734). У ньому висвітлюється участь запорожців у російсько-турецькій війні та у народній війні на Україні проти вторгнення шведської армії.

Розповідається про перехід частини запорожців на бік Карла XII, розгром російським військом Запорозької Січі й відступ маси запорожців у межі Кримського ханства, життя і побут запорожців в Олешківській, Чортомлицькій і Кам`янській Січах, повернення запорожців на Україну і заснування в урочищі Базавлук над Дніпром Нової Січі.

Історія українського війська [Текст ]: (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.)/ І.Крип'якевич, Б.Гнатевич, З.Стефанів, О.Думін. – 4-вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – 702 с.

Використовуючи надзвичайно багату й різноманітну джерельну базу (архіви картографічні, історіографічні матеріали), автори докладно розповідають про організацію українських військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть XX ст., аналізується розвиток української військової стратегії і тактики, участь українських військ у конкретних бойових операціях.

2. Козаки – мужні лицарі України

Реєнт О.П.  Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії [Текст] / О.П.Реєнт, І.А.Коляда. – Харків: Фоліо, 2007. – 414,[2] с. – (Історичне досьє).

Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах.

Чухліб Т.В.   Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) [Текст] / Т.В. Чухліб. – Київ: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 285, [1] с.

У книзі подано яскраві, багатопланові портрети  більш та менш знаних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х роках ХVII – на початку ХVIII ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії.

Яворницький Д.І.  Гетьман Петро Конашевич- Сагайдачний [Текст] / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 70 с.

Праця Д.І. Яворницького присвячена дослідженню життя, державно-політичної діяльності та славних подвигів гетьмана України Петра Конашевича-Сагайдачного – народного героя, козацького полководця, видатного політика і українського просвітителя.

Загірня М.М.  Гетьман Петро Сагайдачний: Історичне оповідання [Текст] /М.М. Загірняк. – Київ: Дніпро, 1991. – 95 с.

Зі сторінок книги постає перед нами світлий образ видатного політичного діяча початку ХVII століття, уславленого полководця і гетьмана українського козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного.

Брехуненко В.  Богдан Хмельницький/ В. Брехуненко. – Київ: Видавець ПП Н Брехуненко, 2007. – 72с.: іл. – (Великі українці).

У книзі в науково-популярному стилі розповідається про славетного українського гетьмана Богдана Хмельницького. Простежено його життєвий шлях, роль в організації української національно-визвольної війни середини XVII ст. та у створенні Української козацької держави. Відображено його таланти полководця, дипломата, державного діяча.

Костомаров М.І.  Богдан Хмельницький: Історичний  нарис [Текст] / М.І. Костомаров. – Київ: Веселка, 1992. – 92, [1] с.: іл. – (Гетьмани України).

В історії України постать Богдана (Зіновія) Хмельницького невід`ємна від найсвятіших прагнень українського народу до волі, щастя, справедливості. Саме з Богданом Хмельницьким пов`язане становлення української держави, формування української нації. Його внесок в історію рідного народу полягає у визволенні придніпровських земель від ярма польских магнатів, збереженні мови і культури, будівництві української держави.

Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда [Текст] / Д.В. Журавльов. – Харків: Фоліо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє).

Іван Мазепа – одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, взагалі далеких від історичних перепитій. Політичний діяч, військовий, дипломат, меценат… Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті.

Неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів.

Мицик Ю.  Іван Мазепа [Текст] / Ю. Мицик. – Київ: ОП «Житомирська облдрукарня», 2007. – 69, [1] с. – (Великі українці).

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про визначного українського гетьмана Івана Мазепу. Розгорнуто описано його політичну програму, діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя Православної церкви. З`ясовано мотиви антиросійського повстання І. Мазепи, спростовано численні фальсифікації, які зображали     гетьмана як «зрадника».

Чухліб Т.  Пилип Орлик [Текст] / Т. Чухліб. – Київ: Видавець ПП Н. Брехуненко, 2008. – 64с.: іл. – (Великі українці).

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежності України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма.

Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба [Текст] / Б.Д. Крупницький; передм. В.М. Горобця. – Київ: Україна, 2004. – 288 с.: іл.

Книга присвячена гетьману Данилу Апостолу ( 1654–1734 ), непересічній постаті у вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові, тямущому господареві, талановитому дипломатові.

Яворницький Д.І.  Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків [Текст]/ Д.І. Яворницький; пер. з рос. Г.Я. Чуйка. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 190 с.

Праця  Д.І. Яворницького присвячена дослідженню життя і подвигів легендарного кошового отамана Запорозької Січі Івана Дмитровича Сірка. Розглянуто родинні зв’язки, походи, вплив на козаків кошового отамана. Наведено пісні та перекази про нього.

Коцур В.П.  Від Сули до Білого моря: шлях через три століття (До 200-річчя від дня смерті останнього кошового отамана Запорозької Січі П.І. Калнишевського) [Текст] / В.П. Коцур, А.П. Коцур. – Київ: Переяслав-Хмельницький:  Книги – ХХI, 2004. – 360 с.

Вірний син України Петро Іванович Калнишевський, славний козацький отаман, талановитий полководець, велетень Духу, так потрібний нинішній Україні символ незнищеності української державницької ідеї. П.Калнишевський дбав про розвиток освіти в Запорізькій Січі, оберігав національний характер школи, дух глибокої любові до рідного народу, його культури.

Автор виставки – абонемент №2

Останні новини Наукової бібліотеки