-= Меню =-

Раціональна агротехніка та прогресивні технології

Головні завдання аграрного господарства країни полягають у збільшенні виробництва продукції, підвищення її якості ї зниження собівартості.

В основі сільськогосподарського виробництва – землеробство, мета якого за допомогою сучасних технічних засобів, тракторів сільськогосподарських знарядь, машин з використанням досягнень хімічної промисловості по виробництву мінеральних добрив, пестицидів, також із застосуванням накопичених у тваринництві органічних добрив, отримати якомога більш високий урожай при найменших затратах і при мінімальному впливі на довкілля.

Правильне висвітлення організаційно-економічних основ раціонального використання машинно-тракторного парку, освоєння необхідних експлуатаційних розрахунків та творчий підхід до впровадження науково-обґрунтованих систем у практику виробництва забезпечують ефективне використання техніки.

У сучасному виробництві продукції рослинництва широко використовують прогресивні машинні технології. Для конкретних умов господарювання можна використати декілька варіантів технологій. Однак не всі вони будуть однаково ефективними.

Для вибору оптимального варіанту спеціаліст аграрного виробництва проводить техніко-економічний аналіз відповідності всіх технологій нормативним параметрам: як раціонально це робити на всіх стадіях виробництва, які ресурси і техніка для цього потрібні.

Особливу актуальність ці питання мають для сучасних різнотипних підприємств, з різними величинами посівних площ, з різними формами господарювання, коли фермер має бути і інженером, і агрономом, і менеджером, і маркетологом.

Головною метою спеціаліста аграрного виробництва є забезпечення належного функціонування технологій виробництва продукції, чітке дотримання строків і послідовності якісного виконання технологічних операцій, організація ефективного використання МТА, впровадження прогресивних інноваційних технологій та технологічних засобів при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Саме в цьому і полягає актуальність віртуальної книжкової виставки «РАЦІОНАЛЬНА АГРОТЕХНІКА ТА ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», підготовленої працівниками читальної зали №1. На ній представлена література, що узагальнює навчальний матеріал і передовий виробничий досвід високоефективного використання нової сільськогосподарської техніки та новітніх інноваційних технологій, розкриті умови ефективного використання нових машин і технологій, наведені способи виконання конкретних механізованих робіт при вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур. Узагальнено досвід передових господарств. Використанні пропозиції заводів сільськогосподарського машинобудування, розробки науково-дослідних установ, а також дослідження і розробки авторів. Також висвітлені природоохоронні проблеми автотехногенного забруднення довкілля шкідливими викидами автотракторних і комбайнових двигунів, шумом і пилом, які негативно впливають на організм людини, а також стаціонарно-деструкційного забруднення ґрунтів, водойм, повітря, ущільнення ґрунту МТА і заходи боротьби з цим небажаним явищем.


Ознайомившись з літературою студенти можуть поглибити знання з фундаментальних та фахових дисциплін, освоїти методики програмування технологічних процесів, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки, інженерного забезпечення, набути вмінь аналізувати стан сучасних досягнень в ремонтній та інших галузях, вміти вибирати оптимальні шляхи реалізації розробок у конкретних виробничих умовах. Тож запрошуємо до перегляду.

Марія Фіткаленко, провідний бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 02.08.2022 Про механізацію виробництва та передові технології