-= Меню =-

Стратегія розвитку галузі тваринництва

Основним завданням галузей тваринництва є забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною. Економіка країни і добробут населення значною мірою залежить від розвитку тваринництва.

У цій галузі досягнуто певних успіхів. Створено нові вітчизняні породи великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці, які мають високу продуктивність.

Система годівлі розроблена з урахуванням вмісту у кормах обмінної енергії, білка вітамінів та мінеральних речовин, деталізовані норми годівлі. У проведені розрахунків із складання раціонів і в підборі інгредієнтів кормів використовується комп’ютерна техніка. Створюються автоматизовані системи управління технологічними процесами.

Значного поширення набули штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Однак ці досягнення ще не забезпечують дедалі зростаючих потреб населення в продуктах харчування.

Технологія виробництва продукції тваринництва розглядається як комплекс виробничих процесів і операцій, спрямованих на одержання великої кількості якісної продукції.

Для виконання завдань, поставлених перед тваринництвом, і роботи в сучасних умовах потрібні висококваліфіковані кадри агрономічних, інженерних і економічних спеціальностей.

Література представлена на виставці «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА» допоможе досконало оволодіти знаннями з основ анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин, узагальнити сучасні досягнення зоотехнічної науки і практики в областях племінної справи і розведення, кормової бази, технології заготівлі кормів та їх використання, годівлі тварин різних видів, способи обліку продуктивності тварин, вимоги стандартів до технологічних процесів і якості продукції тваринництва, вміло застосовувати набуті знання на практиці і отримувати достатню кількість продукції з мінімальними втратами кормів та затратами праці.

Марія Фіткаленко, провідний бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки