-= Меню =-

Про це писали 130 років тому: Павло Платонович Чубинський

Отримавши лютневий номер «Кіевской Старины», (до речі, дуже популярний історичний журнал серед викладачів  та учнів Уманського училища землеробства  і садівництва), читачі у рубриці «Извъстія и заметки» прочитали:

 «14 января сего года скончался въ Кіевъ послъ тяжкой и очень продолжительной болъзни Павелъ Платоновичъ Чубинскій. Имя покойнаго было извъстно всей интеллигентной Россіи, но найбольшею извъстностью онъ пользовался въ юго- западномъ краъ. Извъстность эту он пріобръл своими трудами на разныхъ поприщахъ дъятельности, но в особенности трудами по части этнографіи и статистики.

Павелъ Платоновичъ Чубинскій уроженецъ Малороссіи. Онъ родился въ мъстечкъ  Баришполъ Переясловского уъзда, Полтавской губерніи, 15 января 1839 года. Родители его принадлежали къ небогатымъ дворянамъ.

Воспитаніе онъ получилъ во 2-й Кіевской гимназіи, по оконачаніи которой поступилъ въ Петербургскій университетъ. Здъсь онъ прошелъ курс юридическихъ наукъ въ 1861 г. и по экзамену удостоенъ степени кандидата.

Время окончанія имъ университетскаго курса было временемъ самаго сильнаго движенія среди различныхъ общественныхъ сферъ. Въ это время послъдовало освобожденіе крестьянъ. Идеи народолюбія и народоизученія были въ своемъ зенитъ. Пылкая и горячая натура, Павелъ Платоновичъ всецъло отдался служеныю господствовавшимъ въ то время идеямъ. Тогда-то положено было начало будущих полезныхъ и важныхъ его трудовъ.»

Із повним текстом цієї цікавої статті можна ознайомитись на абонементі художньої літератури, завітавши на виставку «Світлий геній українського слова», присвячену 175-й річниці від дня народження Павла Чубинського, автора вірша «Ще не вмерла Україна». Вірш написаний у 1862 році, був покладений на музику Михайлом Вербицьким і невдовзі став національним гімном. Після Всенародного референдуму 1 грудня 1991 року, який підтвердив незалежність України, музична редакція національного гімну «Ще не вмерла Україна» затверджена Державним Гімном нашої держави.

 До уваги читачів «Библіографическій указатель трудовъ П.П.Чубинскаго», надрукований у травневому номері «Кіевской старины» за 1884 рік.

 Запрошую вас до подорожі сторінками старих видань – це дуже цікаво і корисно. Кожного разу, слухаючи стоячи Державний Гімн, ви будете відчувати історичний зв`язок поколінь землі нашої.

Наталія Михайлова, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки

Останні новини Наукової бібліотеки