-= Меню =-

«Антишкола університетських бібліотекарів»: працюємо, навчаючись

У забезпеченні якісної освіти значну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, які вносять кардинальні зміни в нову модель розвитку вищої освіти. Середовищем їх активного використання є простір бібліотеки закладу вищої освіти.

На сучасному етапі суспільного розвитку роль і місце бібліотек змінюється. Бібліотеки беруть на себе роль інформаційних центрів і забезпечують доступ користувачів до глобальної мережі Інтернет та всесвітніх електронних ресурсів. А суспільне визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів, ступенем задоволення інформаційних потреб користувачів.

4 березня 2021 року працівники бібліотеки Уманського національного університету садівництва Тетяна Маєвська, Наталія Поліщук і Світлана Прокопенко взяли участь у презентації Антишколи університетських бібліотекарів «Від дослідження. Для дослідження. Про дослідження» та її першому занятті, що було присвячене забезпеченню електронними ресурсами відповідно до потреб освітнього та наукового процесу. Цей захід відбувся в рамках ХІ Міжнародної конференції «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну».

Заняття відбулося в онлайн-форматі на платформі Zoom із залученням експертів з університетських бібліотек. Загалом до нього долучились 114 осіб. Антишколу університетських бібліотекарів «Від дослідження. Для дослідження. Про дослідження» започаткувала Секція університетських бібліотек ВГО Українська бібліотечна асоціація для навчання, спілкування, обміну досвідом. Вона передбачає щомісячні онлайнові зустрічі у різних форматах із залученням експертів з питань підтримки досліджень у бібліотеці ЗВО.

Основне завдання Антишколи університетських бібліотек – обмін знаннями і досягненнями між працівниками бібліотек, всебічна інформаційна підтримка для тих, хто поки що має меншу практику і працює над вдосконаленням цієї сфери бібліотечної роботи. Під час першого заняття «Забезпечення електронними ресурсами освітнього та наукового процесів» учасники, що долучились до заходу, мали можливість прослухати доповіді Оксани Бруй «Електронні ресурси в університетській бібліотеці «За лаштунками», Тетяни Чорної «Електронні ресурси для науки та освіти в університетській бібліотеці», Людмили Савенкової «Практики організації доступу до інформаційних ресурсів» і Марини Подрєзової «Алгоритм формування інформаційного концепту наукової бібліотеки».

   

   

   

За підсумками роботи кожен учасник отримав електронний сертифікат. Запропонована Українською бібліотечною асоціацією, форма методичної консультація – Антишкола університетських бібліотекарів – допоможе бібліотечним фахівцям самостійно налагодити процес безперервної самоосвіти та самореалізуватися в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі.

Світлана Прокопенко, заступник директора

Останні новини Наукової бібліотеки