-= Меню =-

Михайло Грушевський – будівничий нації, історик, патріот

Завдяки історичній памяті людина стає особистістю,

народ – нацією, країна – державою.

                                                      М. Грушевський

Михайло Грушевський – це вчений світового рівня. Його перу належить близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Він увійшов у вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України-Руси», справедливо названої метрикою нашого народу. В цій праці він вперше науково обґрунтував право українців на самостійну державу, розробив власну концепцію, яка зводиться до того, що українці – корінне населення, яке існувало ще з часів стародавніх антів і, можливо, є нащадками ще давніших трипільців (так звана трипільська культура). Українці в Київській Русі були основним населенням. Показав етнічну відмінність українського народу від російського.

За словами І. Крип’якевича: «Грушевський перший поставив українство на Наддніпрянщині «на весь зріст» – вимагав, щоб українці не тільки розвивали все більше свою культуру, але й виступали як самостійна нація на європейському полі. Коли ж прийшла революція, він став на чолі нової української держави і з своїми найкращими намірами старався вести її до розвитку та сили».

Михайло Грушевський став першим керівником першої в історії незалежної Української держави, яка підписала 18 січня 1918 року IV універсал про незалежність України. Грушевський був розробником Конституції УНР і ряду інших найважливіших документів Української держави, більша частина з яких залишилася лише на папері, оскільки через місяць, в лютому 1918 року, війська радянської Росії захопили Київ і Центральна Рада переїхала до Житомира. А ще через 2 місяці, 29 квітня 1918 року, Центральна Рада була ліквідована в результаті державного перевороту гетьмана П.П. Скоропадського.

Однією з провідних ліній концепції національного державотворення Михайла Грушевського виступає ідея соборності українських земель. Він наголошував: «Народність і територія стрілися саме на порозі історичного життя нашого народу і утворили першу підставу його розвою». Не менш важливе значення для сучасності має всебічно обґрунтована ним ідея суверенності українського народу, або «право самому порядкувати на власній землі».

Становлення демократичної, правової Української держави також є одним з лейтмотивів ідейної спадщини Михайла Грушевського. Він показав, що еволюція людства, попри всі складнощі, має тенденцію до встановлення справедливого демократичного ладу. Влада у державі має належати особам, обраним народом на демократичних засадах, працювати для народу, спиратися на волю його більшості. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова українська державність має базуватися на принципах демократії і закону. Своєю працею М. Грушевський закладав міцні підвалини української державності. Пам’ять про нього вічна, наукові праці – невичерпне джерело мудрості на всі віки.

Тільки в незалежній Україні ім’я Михайла Грушевського знайшло справжнє визнання. Високістю духу, благородством помислів він заклав найглибші ідейні підвалини національного відродження, очолив перший у XX столітті прорив українського народу до самостійності.

Сьогодні його називають Людиною великого масштабу, Великим Українцем, творцем Української державності, символом всеукраїнського національного єднання.

29 вересня виповнюється 156 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського – одного із найвидатніших постатей в історії України.

До цієї знаменної дати працівниками бібліотеки на розсуд читачів представлена виставка «Михайло Грушевський – будівничий нації, історик, патріот», на якій можна ознайомитися з його працями.

Віра Побережець, провідний бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки