-= Меню =-

Минає 115 років від дня народження Десятова Анатолія Матвійовича, видатного вченого у галузі селекційної роботи та плодівництва

У 2022 році минає 115 років від дня народження видатного вченого у галузі селекційної роботи та плодівництва, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, викладача Уманського сільськогосподарського інституту (нині – Уманський національний університет садівництва) Десятова Анатолія Матвійовича.

Народився Анатолій Матвійович у 1907 році в селі Черкаське Керенського повіту Пензенської губернії.

В 1924 році Анатолій Десятов закінчив школу 2-го ступеня в місті Керенськ. А в 1926 році вступає вчитися в Саратовський сільськогосподарський інститут. Закінчує його в 1930 році зі званням агроном-рільник.

З 1931 по 1932 роки Десятов А.М. працював дільничним агрономом Нижньо-Чирської МТС Сталінградського краю. З 1932 по 1933 роки працював лаборантом Айкопської дослідної станції ВІРА. Після скорочення штатів направлений в Білоканський «семсовхоз» Азербайжану, де виконував роботу агронома насіннєвода. Після ліквідації господарства назначений старшим агрономом МТС в село Пришиб Астрахансько-Базарського району Азербайджану, де і працював у 1935–1938 роках.

Впродовж 1938–1941 років був аспірантом при кафедрі селекції і насінництва польових культур Тимірязєвської сільськогосподарської академії. В зв’язку з воєнними діями не встиг закінчити дисертацію і був направлений на роботу заввідділом селекції Маргушеванської дослідної станції Азербайджану, де і працював до 1 січня 1946 року. В січні 1946 року був поновлений в аспірантурі.

19 листопада 1946 року захистив дисертацію на тему «Изменчивость некоторых признаков у картофеля при трансплантации». 2 грудня 1946 року Анатолію Матвійовичу присвоєна наукова ступінь кандидат сільськогосподарських наук.

З 1 жовтня 1946 року він працював асистентом на кафедрі селекції Тимірязєвської сільськогосподарської академії.

А вже в другому семестрі 1946–1947 навчального року ним був прочитаний повний курс селекції та насінництва на агрономічному та плодовоовочевому факультетах Уманського сільськогосподарського інституту (нині – Уманський національний університет садівництва).

З 09 січня 1947 року до 1957 року Анатолій Десятов виконує обов’язки завідувача кафедри селекції та насінництва Уманського СГІ. І за сумісництвом з лютого 1950 року до 01 грудня 1957 року – декана агрономічного факультету Уманського УСГІ. З 01 грудня 1957 до 01 липня 1968 року – завідувач кафедри овочівництва, а з 1 липня 1968 року – доцент кафедри селекції та насінництва Уманського СГІ. 17 червня 1968 року Анатолій Матвійович був звільнений з посади завідувача кафедри овочівництва УСГІ за власним бажанням, тому що читав курс селекції та насінництва плодових та овочевих культур, і був переведений на кафедру селекції та насінництва.

Наукова робота Анатолія Матвійовича Десятова була пов’язана з вивченням синтетичної і аналітичної селекції в плодівництві. Першим методом (синтетична селекція) було одержано і передано в державне сортовипробування яблуню «Зоя» та відібрано з місцевого матеріалу чотири сорти пізніх груш, імунних до хвороб. Другим методом (аналітичної селекції) виведено новий сорт груші «Красива».

Вчений розробив методи зимового зберігання маточників при селекції капусти, створив великий гібридний фонд. Також ним були створені сади з сортовипробування. З цього великого гібридного фонду було виділено 2 сорти груш – «Бере Десятова» та «Уманська ювілейна».

В Уманському СГІ доцентом Анатолієм Десятовим відібрані кращі й виведені нові сорти, що не поступаються окремим інтродукованим і вітчизняним сортам: «Мускатний», «Напій», «Гарна», клон сорту «Парижанка (М2)»

Анатолій Матвійович – автор 12 наукових праць. Найвагоміші з них: «До питання про прискорення розвитку саджанців, привитих у крону плодоносного саду» та «Цінні місцеві сорти груш на Уманщині».

За свої досягнення отримав медалі на Всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві.

Помер Анатолій Матвійович Десятов 07 серпня 1990 року.

Тетяна Маєвська, бібліотекар І категорії

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 02.08.2022 Про механізацію виробництва та передові технології