-= Меню =-

Власюк Петро Антипович – видатний вчений і педагог, організатор сільськогосподарських наук в Україні

До 115 річниці  від дня народження (03.02.1905 – 18.03.1980) 

Петро Антипович Власюк – провідний вчений в галузі ґрунтознавства, агрохімії, біології і фізіології рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор академік АН УКРАІНИ і ВАСГНІЛ, заслужений діяч наук України, президент Української академії сільськогосподарських наук.

Народився 3 лютого 1905 р. в с. Чемериське, Звенигородського повіту Київської губернії (нині Черкаська область) в бідній селянській родині. Втративши рано батька вже з дитячих років він змушений поневірятися в наймах у поміщиків.

У 1917 р. закінчує Лисянську семирічку, а в 1923 р. стає студентом Уманського сільськогосподарського технікуму.

Закінчив Уманський (1926) та Ленінградський сільськогосподарські інститути (1930). Працював асистентом-хіміком агрохімічної лабораторії (1926 – 1928), директором Уманської сільськогосподарської станції (1928 – 1931).

У 1931 році молодому педагогу і науковцю П.А. Власюку було присвоєно вчене звання професора ґрунтознавства та агрохімії. Саме в цей час активно проявилися його здібності як талановитого педагога, організатора і вченого, вихователя і наставника студентської молоді. Тоді ж вчений очолив кафедру агрохімії і ґрунтознавства Уманського сільськогосподарського інституту (нині – Уманський національний університет садівництва) та завідувачем лабораторії агрохімії Всесоюзного науково – дослідного інституту цукрової промисловості (нині Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук). Тут він поєднував викладацьку роботу з практичною.

Професор П.А. Власюк у 1939 році обирається членом-кореспондентом АН УРСР, водночас він керує відділом фізіології живлення рослин в Інституті ботаніки АН УРСР, згодом стає директором.

Вчений є одним із фундаторів Інституту фізіології рослин АН УРСР, директором якого був з 1952 р. по 1973р.

У 1956 – 1962 рр. П.А. Власюк – президент й одночасно завідувач кафедри агрохімії Української академії сільськогосподарських наук. Із 1962 р. – Української сільськогосподарської академії до 1970 р., а до 1980 р. –професор цієї кафедри.

Інтереси вченого були різнобічні. Він вивчав хімію ґрунтів, живлення рослин, технологію виробництва та використання добрив, якість сільськогосподарських культур та мікробіологію ґрунту.

Роботи вченого знайшли широке застосування не лише в сільському господарстві, але й в медицині та інших галузях народного господарства.

На кафедрі агрохімії УСГА академік П.А. Власюк продовжує працювати близько 25 років. Разом із талантом вченого тут виявилися його чудові здібності лектора, викладача, педагога і вихователя.

Науковий доробок академіка нараховує тисячу наукових праць, 40 монографій, книг, лекцій, брошур, одержано 8 авторських свідоцтв на винаходи.

Вчений був нагороджений двома орденами Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, Знак Пошани, медалями.

Здобутки академіка Власюка П.А. широко використовуються в наукових дослідженнях. У сучасних умовах використовують технологію передпосівного збагачення насіння кукурудзи мікроелементами на калібрувальних заводах, використовуються картограми вмісту рухомих форм мікроелементів у ґрунтах, а також випускаються комбіновані добрива з добавкою мікроелементів.

Запропонований ним вперше в Україні метод мічених атомів при вивченні фізіології живлення рослин застосовуються і нині.

Життєвий шлях і науковий подвиг Петра Антиповича Власюка залишиться назавжди прикладом вірного служіння добру, справедливості, рідній Батьківщині.

Помер Петро Антипович Власюк 18 березня 1980 року.

 Олена Полянецька, провідний бібліотекар

Останні новини Наукової бібліотеки