-= Меню =-

Відділи комплектування фонду, наукової обробки документів та організації каталогів

Відділи комплектування фонду, наукової обробки документів та організації каталогів забезпечують технологію формування, організацію, зберігання, управління і використання бібліотечних фондів документів і інформаційних ресурсів бібліотеки.  Саме у  цих відділах проводиться облік та обробка документів, а саме: прийом, штемпелювання, реєстрація надходжень, переміщення документів, їх вибуття, а також підбиття підсумків щодо руху фонду і його переліку. 

Облік фонду забезпечує його збереження, створює можливість для його перевірки і встановлення наявності або відсутності тієї чи іншої книги на полицях бібліотеки. Забезпечує облік бібліотечного фонду ведення сумарної та інвентарних книг, які за своїм значенням дорівнюються до грошових та юридичних документів Наукової бібліотеки. На сьогоднішній день їх 109.

Кожний бібліотечний документ проходить технічну та наукову обробку, його штемпелюють, наклеюють кишеньку, проставляють інвентарний номер, виписують книжковий формуляр, зазначають шифр і авторський знак.    

Кожний  документ проходить бібліотечно-бібліографічну класифікацію. Точна класифікація забезпечує правильне відображення книги в систематичному каталозі і правильний добір місця для неї на полиці, дає можливість користувачам самостійно і ефективно орієнтуватись у фонді бібліотеки. У нашій бібліотеці використовують дві системи бібліотечно-бібліографічної класифікації документів: Універсальну десяткову класифікацію (УДК) та Бібліотечно-бібліографічну класифікацію (ББК). Крім індексу, кожному документу присвоюється авторський знак за спеціальними авторськими таблицями Хавкіної Л.Б.

Відділ забезпечує організацію довідково-бібліографічного апарату бібліотеки:

На прохання викладачів, аспірантів та студентів за таблицями класифікації документів УДК і ББК визначаються індекси та авторські знаки до наукових статей.

Постійно виконуються замовлення працівників всіх деканатів та кафедр по забезпеченості студентів нашого університету підручниками та навчальними посібниками, як в період акредитації, так і  при започаткуванні нових дисциплін. Інформація надається в електронному та письмовому форматі.

Надається допомога викладачам, які звертаються у відділ комплектування та наукової обробки документів і організації каталогів  по виявленню в фондах бібліотеки документів у відповідності з поданими ними бібліографічними списками літератури.

Відділ отримує збірники наукових праць УНУС, збірники студентських наукових праць і продовжуване видання «Вісник Уманського НУС» та здійснює розповсюдження їх за авторськими списками.

Працівниками відділу ведеться облік книг, подарованих бібліотеці викладачами та співробітниками, як нашого університету, так і всіма бажаючими, які фіксуються та обробляються, що робить їх доступними для користувача.

Періодично на сайт нашого університету подається інформація про нові надходження до бібліотеки, з повним бібліотечно-бібліографічним описом документу, анотацією та відсканованим зображенням в цифровому форматі.

Кваліфіковану допомогу Вам нададуть працівники відділу:

 Охмак Варвара Іванівна -  провідний бібліотекар Охмак Варвара Іванівна - провідний бібліотекар
Ковальчук Ольга Валентинівна -  бібліотекар І категоріїКовальчук Ольга Валентинівна - бібліотекар І категорії
Полянецька Олена Едуардівна -  провідний бібліотекар Полянецька Олена Едуардівна - провідний бібліотекар

Звертатися у кабінет №1 на першому поверсі Наукової бібліотеки.

Останні новини Наукової бібліотеки