-= Меню =-

Відділи обслуговування

"Ніхто не отримав університетського диплома в бібліотеці,

але ніхто ще не отримав диплома без бібліотеки"

П. Кауфман 

Система читальних залів бібліотеки складається з 4-х спеціалізованих читальних залів, які обслуговують всі категорії читачів, надаючи повне, оперативне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентам, викладачам, співробітникам та іншим категоріям читачів вузу літературою відповідно до їх інформаційних запитів.

Функції:

Формування фонду читальних залів відбувається відповідно до профілю вузу та інформаційних потреб читачів. Фонди читальних залів відображено в алфавітному та систематичному каталогах. На зворотному боці каталожних карток в алфавітному каталозі проставлено штампи з позначками, які вказують місцезнаходження книги в певному читальному залі. 

У читальних залах створені всі необхідні умови для самостійної роботи як з друкованим текстом, так і використанням Інтернет-технологій.

Читальні зали навчальної літератури (№1 та №2) пропонують книжковий фонд, в комплектуванні якого основна увага надається навчальній та методичній літературі з усіх дисциплін, які вивчаються в університеті.

А також до складу книжкового фонду входять єдині примірники:

Користувачів обслуговують:

провідний бібліотекар Фіткаленко Марія Миколаївна;  бібліотекар І категорії Тодосійчук Людмила Володимирівна;  бібліотекар ІІ категорії Маєвська Тетяна Антонівнапровідний бібліотекар Фіткаленко Марія Миколаївна; бібліотекар І категорії Тодосійчук Людмила Володимирівна; бібліотекар ІІ категорії Маєвська Тетяна Антонівна
провідний бібліотекар Побережець Віра Сергіївна;  бібліотекар І категорії Гельдт Галина Яківнапровідний бібліотекар Побережець Віра Сергіївна; бібліотекар І категорії Гельдт Галина Яківна

Читальна зала періодичних видань

Фонд включає періодичні видання з 1924 року.

Доступ до фонду – вільний.

Нові надходження періодичних видань читачі можуть отримати без попереднього замовлення.

Інформацію про повний перелік періодичних видань бібліотеки та місце їх знаходження можна одержати в довідково-інформаційному відділі бібліотеки.

У залі функціонує виставка нових надходжень періодичних видань. Періодичність поновлення виставки – щотижнева.

Допомогу у пошуку інформації надають:

бібліотекар І категорії Брижатюк Людмила Миколаївна;  бібліотекар II категорії Мартинюк Тетяна Іванівнабібліотекар І категорії Брижатюк Людмила Миколаївна; бібліотекар II категорії Мартинюк Тетяна Іванівна

Читальна зала обслуговування наукових співробітників – це 30 затишних робочих місць для викладачів та аспірантів, де зібрана наукова, довідкова, навчальна та методична література, книги та періодичні видання на іноземних мовах, прямий доступ до фонду авторефератів та дисертацій.

Абонемент наукової літератури обслуговує професорсько-викладацький склад, наукових та інших працівників університету; аспірантів і докторантів, які навчаються в університеті; слухачів, що навчаються у Уманському національному університеті садівництва у системі підвищення кваліфікації, перекваліфікації та здобуття другої освіти.

Абонемент має широкий вибір різногалузевої літератури.

Абонементи навчальної літератури (№1, №2) обслуговують студентів університету всіх форм навчання.

Завдання:

Фонд абонементів складається з навчальної та науково-технічної літератури, яка видається на семестр або навчальний рік у кількості, визначеній навчальними планами.

Після закінчення семестру (навчального року) читачі зобов'язані повернути літературу в бібліотеку або продовжити термін її використання. Студенти щорічно проходять перереєстрацію в бібліотеці, і ті, що мають перереєстрований читацький квиток і не мають заборгованості, в наступному навчальному році без перешкод отримують книги, іншу інформацію на всіх пунктах обслуговування. Читачі, які не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.

На абонементах працюють:

бібліотекар I категорії Борейчук О.О.;  бібліотекар II категорії Барабаш Н.В.бібліотекар I категорії Борейчук О.О.; бібліотекар II категорії Барабаш Н.В.
бібліотекар I категорії Кецкало Л.П.бібліотекар I категорії Кецкало Л.П.
бібліотекар ІІ категорії  Козлова І.М.бібліотекар ІІ категорії Козлова І.М.

Абонемент художньої літератури (кім.6, І поверх), у фонді якого широко представлена класична і сучасна художня література, літературознавчі видання та науково-популярні видання.

Фонд відділу має відкритий доступ.

Читачів обслуговує:

провідний бібліотекар Михайлова Наталія Василівнапровідний бібліотекар Михайлова Наталія Василівна

При абонементі працює літературна студія «Алеями вічного саду»,  основним завданням якої є всебічний розвиток, популяризація, підтримка талановитих молодих поетів-початківців, відродження згасаючого інтересу до української та світової літератури шляхом організації літературних конкурсів, вечорів, поетичних годин.

Керівник: провідний бібліотекар Михайлова Наталія Василівна.

Літературна студія Літературна студія "Алеями вічного саду"

Останні новини Наукової бібліотеки


  • 28.06.2024 Книжкова виставка «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава»

  • 25.06.2024 Цікаві факти з біографії українського прозаїка Марка Черемшини: до 150-річчя від дня народження